Foto: Fredrik Schlyter

Nya klimatkrav för väg- och anläggningsprojekt

Upphandlingsmyndigheten har publicerat klimatkrav som kan användas av kommuner, regioner och statliga aktörer vid upphandlingar av entreprenader samt vid projektering av vägar och andra anläggningsprojekt. Det tuffaste kravet innebär en halvering av klimatpåverkan.

Spaning

– Klimatpåverkan från anläggningssektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Nu finns klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för större anläggningsprojekt upphandlas, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Klimatkraven riktar sig främst till offentliga beställare som upphandlar konsulter för tidiga skeden i byggprocessen, projekteringsuppdrag samt total- eller utförandeentreprenad.

Syftet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är att göra det enklare att ställa krav som verkligen leder till minskad klimatpåverkan vid såväl projektering som själva byggandet.

Kriterierna är publicerade på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Klimatpåverkan och offentliga inköp

  • Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp uppgick år 2019 till 23,5 miljoner ton CO2-e enligt Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys.
  • Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för 9,2 miljoner ton CO2-e.
  • År 2019 avsåg 36 procent av alla annonserade upphandlingar bygg och anläggningsarbete.

#klimat / #upphandling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER