Foto: Patrick Trägårdh

Offentlig upphandling ska bidra till ett hållbart samhälle

I ett förslag som i dag skickas ut på remiss föreslår regeringen en lagskärpning där klimatet, människors hälsa och djuromsorg ska beaktas vid offentlig upphandling.

Spaning

Med sin samlade köpkraft har den offentliga sektorn en ytterst viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle, både i Sverige och glo­balt. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Med den här reformen vill vi markera en tydlig inriktning mot en mer resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling. Vi vill flytta fokus från juridiken till den goda affären där viktiga samhälls­intressen – såsom klimatet, männi­skors hälsa och djuromsorg – står i fokus, säger civilminister Lena Micko.

Förslaget, som nu skickas ut på remiss, innebär att det som i dag endast är en rekommendation i lagen nu blir till en skyldighet.

- Det här innebär att om man vill göra affärer med staten, kommuner eller regioner i framtiden måste man vässa sitt miljöarbete och minska sitt klimatavtryck. Det kommer att bli ännu en viktig pusselbit i vårt arbete för att motverka klimatförändringarna, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen.

Förslaget innebär även att myndigheterna ska ta fram riktlinjer som säkerställer genomförandet av lagändringen i den egna verksamheten. En viktig grund för genomförandet av reformen är regeringens pågående arbete med att förenkla det nationella regelverket och ut­veckla ändamåls­enliga inköps­organisationer.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

#hållbarhet / #upphandling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER