Alltför många transportfordon håller för hög hstighet. Nu ställer Trafikverket krav på att transporter i deras entreprenadprojekt håller angiven hastighet.

Foto: Patrick Trägårdh

Krav på rätt hastighet i Trafikverkets projekt

Trafikverket inför krav på att transporter i Trafikverkets projekt håller hastigheten. Syftet är att öka trafiksäkerheten.

Spaning

Mätningar visar att 70 procent av den tunga trafiken kör fortare än hastighetsgränsen. För att få till en förändring har Trafikverket och flera stora företag, som Dagab/Axfood, DB Schenker och PostNord, tagit fram egna färdplaner där man ställer krav på att upphandlade transporter håller hastigheten.

– Företag och organisationer behöver ta ett större ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck. Ambitionen är att hastighetsfrågan ska ses som en naturlig del av alla företags hållbarhetsarbete, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

2023 kommer Trafikverket att ställa krav på återrapportering av hastighetsöverträdelser i alla entreprenadupphandlingar. Redan nu i höst drar Trafikverket igång två pilotprojekt för att testa hur kravet fungerar i praktiken.

En hållbar hastighet är att hålla angiven hastighet som gäller för vägen. Om alla håller hastigheten kan 50 liv räddas årligen och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton.

#Transporter / #Trafiksäkerhet

Uppropet Hållbara hastigheter

2019 pekade aktörerna bakom uppropet Hållbara hastigheter på vikten av att företag ställer krav på hastighetsefterlevnad i sina upphandlade transporter.

Några av de deltagande aktörerna i initiativet är förutom Trafikverket:
Arla, ICA, Byggföretagen, Coop, Dagab/Axfood, PostNord, DB Schenker, Sveriges Åkeriföretag, Ahlsell, Preem och IKEA Supply.

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER