Foto: Markus Marcetic

Byggbranschens hållbarhetsarbete

Att arbeta hållbart blir allt viktigare inom byggbranschen. Ny statistik visar att 4 av 10 byggföretag har en hållbarhetsredovisning och att 2 av 10 väljer hållbara alternativ framför det billigaste.

Spaning

- Hållbarhetsarbetet börjar bli etablerat inom branschen. Ledare och anställda lägger mer vikt vid att förvalta miljön de verkar i. Då blir val av produkter viktigt, men även transparensen gentemot kunden, som allt oftare ställer krav på hållbara byggen, säger Marie Lindkvist, hållbarhetsstrateg på Ramirent.

Rapporten som är sammanställd av Ramirent visar samtidigt att det finns potential för utveckling. På frågan om vad byggföretagen själva tycker att de kan bli bättre på inom hållbarhetsarbetet nämns att erbjuda miljöanpassade produkter (42%), att använda mer återbruk (43%), att oftare välja hållbara alternativ framför billigare (39%) och att förbättra avfallshanteringen i byggprojekten (20%).

Ytterligare ett perspektiv är att 30 procent av de tillfrågade byggföretagen säger att hållbarhetsexperter är en kompetens som saknas.

Byggbranschen färdplan – framtagen av branschorganisationen Byggföretagen – har som mål att den svenska byggbranschen ska vara klimatneutral till 2045. Ramirent har en viktig del i det arbetet och här är målet att kunna erbjuda el- eller batteridrivna alternativ för alla typer av maskiner och utrustning till kunder med krav på noll CO2-utstläpp till 2028.

Potentialen finns i branschen. Nu gäller det att alla byggföretag tar sitt ansvar för att nå målet genom att våga tänka annorlunda och framförallt långsiktigt, för det är där besparingarna inom både miljö och ekonomi finns, avslutar Marie Lindkvist.

Ramirentrapporten

  • Bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Sverige Bygger
  • Svaren kommer från en enkät som skickats ut till personer på ledande befattningar inom byggbranschen.
  • Belyser frågor som hållbarhet, digitalisering, kompetensbehov, trivsel, säkerhet och jämställdhet inom branschen och finns att ladda ner här.

#hållbarhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER