60 000 ingenjörer uppger att de är intresserade av att byta tjänst om de får möjlighet att påverka var de arbetar ifrån.

Foto: Rickard Kilström

60 000 fler ingenjörer kan byta jobb

En ny Sifo-undersökning visar att många fler ingenjörer kan tänka sig byta jobb när det går att välja varifrån arbetet utförs. Det framgår i en rapport från Sveriges ingenjörer.

Spaning

– Vår rapport visar att kartan kan ritas om. Det finns en grupp av 60 000 ingenjörer att rekrytera bland för arbetsgivare som är beredda att betala konkurrenskraftiga löner och erbjuda goda möjligheter till distansarbete, säger Johan Kreicbergs samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer.

Efterfrågan på ingenjörer finns över hela landet. Inte minst är behoven av högteknologisk kompetens stora i den nyindustrialisering som tagit fart i norra Sverige. Traditionellt sett har det varit relativt få ingenjörer som bytt till en ny arbetsgivare utanför den nuvarande arbetsmarknadsregionen. Det visar medlemsstatistik från Sveriges Ingenjörer.

En nyligen genomförd Sifo-undersökning, som förbundet låtit göra, visar att om arbetet kan utföras på distans utökas antalet ingenjörer som skulle ta ett jobb utanför sin arbetsmarknadsregion med nästan 60 000 (26 procent av samtliga ingenjörer).

Siffrorna kommer från en ny rapport som analyserat konsekvenserna av distansarbete för ingenjörernas arbetsmarknad och arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera den kompetens de efterfrågar.

Enligt Johan Kreicberg öppnar det också för möjligheten att minska de regionala löneskillanderna som finns inom ingenjörskåren. Idag skiljer det 15 procent mellan de län i landet som har lägst respektive högst ingenjörslöner.

– I en ny situation, där ingenjörerna via distansarbete kan välja bland fler arbetsgivare, blir det svårt att upprätthålla dessa regionala löneskillnader. Med distansarbete får ingenjörerna fler arbetsgivare att välja bland.

Så svarade Sveriges Ingenjörer på frågan om de är beredda att ta ett arbete på en annan ort mot en löneökning på 10–15 procent

  • 8 procent svarade att de skulle kunna tänka sig att flytta för ett sådant erbjudande.
  • 16 procent svarade att de skulle flytta om make/maka/sambo kunde få arbete på den nya orten.
  • 26 procent svarade att de skulle anta erbjudandet om de själva får möjlighet att välja varifrån de utför sitt arbete.

Om undersökningen:
Under hösten 2021 gjordes en undersökning bland yrkesverksamma ingenjörer som slumpmässigt rekryterats ur i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade online-panel. Totalt genomfördes drygt 600 intervjuer. Svarsfrekvensen bland målgruppen ingenjörer var 92%

#ingenjör / #karriär

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER