Behovet av investeringar på vägarna växer. Ökade underhållskostnader förutspås.

Foto: Joachim Nyvall

För lite pengar till vägarna i nationell trafikplan

Behovet av vägunderhåll är större än tilldelade medel. Samtidigt görs det stora investeringar i järnvägen. Så ser Trafikverkets nationella trafikplan ut för perioden 2022-2033.

Spaning

På uppdrag av regeringen har Trafikverket idag redovisat förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022-2033.

I ett pressmeddelande konstaterar Trafikverket att behovet av vägunderhåll är större än tilldelade medel och att tillståndet på det statliga vägnätet gradvis försämrats under en längre tid.

– Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, säger Lena Erixon.

Bakgrunden till utvecklingen är mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter.

– Det är en utveckling som vi som sköter drift och underhåll av Sveriges vägar känner igen, säger Olle Öberg, chef för Drift och underhåll, Svevia.

Svevia sköter på uppdrag av Trafikverket om cirka 50 000 mil statlig väg och är störst på vägunderhåll i Sverige.

– Många tänker inte på hur mycket arbete som krävs för att hålla vägarna säkra och framkomliga. Utmaningarna för vägunderhåll på landsbygden och i städer ser olika ut. Men oavsett var man bor har de flesta idag en förväntan på att det alltid ska vara lätt att ta sig fram på ett säkert sätt. För att Sveriges vägar ska kunna hålla förväntad standard tror jag precis som Trafikverket att det kommer att behövas mer medel för vägunderhåll, säger Olle Öberg.

Den nationella planen innebär en kraftfull investering i järnvägen med underhållssatsningar på viktiga person- och godsstråk. Arbetet med nya stambanors tre pågående etapper fortsätter och Norrbotniabanans kvarvarande sträcka Skellefteå – Luleå byggstartar under planperioden.

Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen. Enligt Trafikverket kommer ny teknik och digitalisering kunna underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.

#vägunderhåll / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER