Foto: Tarfikverket

Svevia prisas för sitt arbetsmiljöarbete

Svevia har tilldelats Mälarbanans arbetsmiljöpris för sitt arbete med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

Spaning

markus marcetic

Marie Hansson, Svevia.

– Vi arbetar i en utsatt miljö och då är det lätt att bli hemmablind, det är vi väldigt väl medvetna om. Att vi mår bra och känner oss trygga på våra arbetsplatser och kommer hem hela är den absolut viktigaste frågan inom Svevia. Det finns ett stort engagemang för de här frågorna i hela organisationen, från Svevias ledning och ut i våra projekt. I exempelvis projekt Mälarbanan hjälps vi hela tiden åt att hitta och förebygga risker. Vi skriver så kallade riskobservationer för att lära av varandra. Vi är mycket glada och hedrade över att ta emot Mälarbanans arbetsmiljöpris, säger Marie Hansson, projektchef på Svevia.

Priset går i år till Svevia, med motiveringen att de ”Genom sitt inkluderande säkerhets- och arbetsmiljöarbete skapar engagemang, gemenskap och en positiv säkerhetskultur, som smittar av sig inom hela organisationen”.

– Jag ser en trend i att våra medarbetare mer och mer känner att de kan påtala om de ser brister. De verkar inte uppleva att det är obehagligt, pinsamt eller negativt att göra det. Och tvärtom är det ju positivt, för då kan vi ta tag i det innan det blir ett problem. Så vi tittar hela tiden på risker och eventuella brister.

Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris har instiftats för att stärka motivationen och uppmuntra till ett aktivt och bra arbetsmiljöarbete. Priset består av ett diplom och en prischeck på 25 000 kronor som ska användas till personalfrämjande åtgärder.

Vad tänker ni göra för prissumman?

– Vi kommer att ta in förslag från våra medarbetare om vad de vill att pengarna ska gå till, så det blir ett gemensamt beslut. Fruktkorg är ett förslag som redan har kommit in, avslutar Marie Hansson.

Erik Lundman Trafikverkets projektchef på Mälarbanan säger att god planering och en ständig närvaro av arbetsmiljöfrågorna är en förutsättning för en säker arbetsmiljö.

– Som chef för Mälarbanan är det absolut viktigaste för mig att alla i våra gemensamma projekt ska komma hem friska och hela från sitt arbete, varje dag.

 

Svevias entreprenad på Mälarbanan

Svevias entreprenad på Mälarbanan omfattar ledningsomläggningar samt kompletteringsåtgärder och nyanläggning av vägar, gång- och cykelvägar i anslutning till projektet. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och är en utförandeentreprenad med hög samverkan.

 

Projekt Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll

  • Fyra nya spår längs den cirka 20 kilometer långa sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll.
  • Ny järnvägsanläggning längs hela sträckan.
  • Nya stationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta.
  • Nya gång- och cykelvägar längs järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll.
  • Nya tågtunnlar. En cirka 1,4 kilometer lång tunnel genom centrala Sundbyberg och en cirka 450 meter lång tunnel ovan mark i Solna.
  • Nya broar för tåg, bilister, gång- och cykel samt för vilda djur vid bland annat Barkarby, Kallhäll, Tomteboda.

#säkerhet / #arbetsmiljö / #spår

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER