Foto: Schutterstock

Stort stöd från allmänheten för hållbara inköp i kommunen

En aktuell Sifo-mätning visar att en majoritet av allmänheten instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter.

Spaning

Sverige har tillsammans ett stort antal länder antagit Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Sverige ligger bra till på många områden men långt ifrån alla. Vi behöver göra mer när det gäller bland annat klimatet, biologisk mångfald och hållbart utnyttjande av hav och marina resurser.

– Nordiska ministerrådet har i en analys visat att offentlig upphandling kan bidra till att nå samtliga 17 hållbarhetsmål. Men det är viktigt att agera nu eftersom 2030 bara är två upphandlingar bort, säger Annie Stålberg, chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten, och tillägger att den vanligast avtalstiden för en upphandling är 3–4 år inklusive optioner.

Upphandlingar för 800 miljarder om året
Den offentliga köpkraften är stor. Varje år görs offentliga upphandlingar till ett värde av drygt 800 miljarder kronor. Det motsvarar cirka en femtedel av BNP eller 80 000 kronor per svensk. Kommunerna annonserar 7 av 10 upphandlingar och drygt hälften av dem har enligt Aktuell Hållbarhets kommunranking strategier för att arbeta med Agenda 2030.

Den opinionsmätning som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten i september 2021 visar att 70 procent av allmänheten i åldern 18 till 79 år instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter.

– Opinionsmätningen visar att en majoritet av allmänheten ser hållbara inköp som en viktig fråga. Det är många kommuner som tar hänsyn till olika hållbarhetsaspekter i sina upphandlingar men långt ifrån alla, säger Annie Stålberg.

Myndighetens uppföljning av den nationella upphandlingsstrategin visar att det är 55 procent av kommunerna som i hög utsträckning ställer miljökrav i upphandlingar och 43 procent som i hög utsträckning ställer arbetsrättsliga krav.

#upphandlingsmyndigheten / #agenda2030 / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER