Richard Renberg

Belastar nygjuten bro tills den brister

I ett världsunikt forskningsprojekt byggs en ny komplett järnvägsbro av så kallad trågmodell, för att sedan belastningstestas till bristningsgränsen. Den nygjutna betongen kommer att kompletteras med räls och placeras på slipers för att maximalt efterlikna en järnvägsbro i drift.

Spaning

Forskningen genomförs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och KTH. Projektet finansieras av Trafikverket och LKAB.

– Efter dessa tester kommer vi att veta exakt vilken lastkapacitet den här bromodellen har och detta är önskvärd kunskap inte minst för våra malmtransporter här i Sverige, säger Gabriel Sas, professor inom byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

Tidigare har forskargruppen i byggkonstruktion vid universitetet undersökt äldre broar för att få kunskap om livslängd och lastkapacitet över tid. Med denna forskning på en nybyggd brokonstruktions egenskaper spetsas kunskapsläget ytterligare.

– Det är viktigt ur både miljömässiga och ekonomiska aspekter att vi inte river och bygger nytt i onödan, säger Gabriel Sas.

Trafikverket äger 809 broar av denna typ. Medelåldern för dessa broar är cirka 55 år, vilket innebär att många av dem kräver mer och mer underhåll.

– Det här testet kommer att ge oss en exakt bild av denna brotyps belastningskapacitet under kontrollerade förhållanden, vilket är mycket värdefull kunskap. Då kan vi med större säkerhet beräkna hur mycket mer vi kan öka lasten på exempelvis LKABs malmtransporter, säger Ibrahim Coric, chef för underhåll på järnvägssystem inom teknikområdena byggnadsverk och bankropp vid Trafikverket.

Mer om testet

Luleå tekniska universitets forskning på broar skapar ofta ett internationellt intresse då de flesta länder har liknande frågeställningar rörande åldrande infrastruktur.

Testet kommer att genomföras på MCE-labbet vid Luleå tekniska universitet under juni eller august 2022.

#Belastning / #forskning / #bro

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER