Foto: Schutterstock

Svevia sanerar sågverkstomt på Alnön

Nu ska marken på den gamla sågverkstomten på Alnön saneras från markföroreningar. Uppdraget utförs som en schaktsanering där 32 000 kubikmeter massor kommer att transporteras på pråm.

Spaning

– Det här är ett projekt som på flera sätt är udda samtidigt som det är en väldigt klassisk schaktsanering, säger Martin Asp, Svevia.

Han berättar att sågverksverksamheten pågick mellan åren 1867–1939 och att föroreningarna bland annat kommer från att virke impregnerades via doppning i Pentaklorfenol, som har förorenat marken med dioxiner. Även PAH och tungmetaller har påträffats vid provtagning, föroreningar som är vanliga på gamla sågverksområden.

Uppdraget vid Nyviks före detta sågverk skiljer sig dock en hel del från ett vanligt uppdrag för så kallade efterbehandlingsåtgärder, genom att den största mängden schaktmassor ska transporteras på pråm från Alnön in till Sundsvall för vidare transport till deponi.

– Jag tycker det är ett klokt val av Sundsvalls kommun. Lösningen kommer att minska trafikbelastningen lokalt på Alnön och Alnöbron. Totalt kommer vi att frakta cirka 16 000 kubikmeter förorenade massor på pråm och sedan ytterligare 16 000 kubikmeter med rena massor som vi använder för att återställa området.

En utmaning under arbetet är att området är väldigt skredkänsligt.

– Arbetet anpassas efter detta. I uppdraget ingår att skapa en strandskoning för att undvika skred och att stranden eroderar, säger Martin Asp.

I uppdraget ingår även omfattande provtagning på jord, vatten och bottensediment, rivning av en gammal pannbyggnad samt återställning av området. Under pråmtransporterna riktas särskild uppmärksamhet på att det i farleden finns spännande fartygsvrak som gör det till ett populärt område bland fritidsdykare.

Projektet utförs på uppdrag av Sundsvalls kommun. Det beräknas var klart i slutet av sommaren 2023 och är värt cirka 20 miljoner kronor.

#marksanering / #förorening / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER