Foto: Simon Eliasson

En bild säger mer än tusen prognoser

Naturen bestämmer alltid själv, men det underlättar att kunna se exakt vad den gör. I brist på kameraförsedda väderstationer i området, placerade Svevias platskontor i Jokkmokk egna åtelkameror längs vägarna. Ett försök att upptäcka snödrev, som initierade ett helt nytt samarbete med Trafikverket.

Spaning

Trafikverkets kameraförsedda väderstationer, VVIS, är viktiga verktyg för bedömning av lokal vägstatus. Vädret är en viktig faktor för framkomlighet och möjligheten att ställa korrekta prognoser kan vara avgörande, inte minst för säkerheten i trafiken. Väderstationerna registrerar data, som ligger till grund för beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas för exempelvis snöröjning och halkbekämpning. Så långt är det inga konstigheter. Problemen uppstår, då tillgången på väderstationer är gles och antalet mil att hålla rena tycks i det närmaste oändliga.

Fördelningen av VVIS stationer skiljer markant sig i olika delar av landet. I Jokkmokk till exempel, sköter Svevia om 65 mil väg med tillgång till fem VVIS stationer. Att jämföra med exempelvis driftområde Västra Skaraborg, som har tillgång till 11 VVIS stationer, på en åttondel av Jokkmokks yta. Stationernas placering bygger på två perspektiv, det klimatologiska och det trafikmässiga, berättar Jonas Jonsson, Trafikverkets nationella samordnare för VVIS.

privat

Jonas Jonasson, Trafikverket

─ Väderstationerna ska fånga vägvädret där det är höga risker för halka och snö, på platser där den trafikmässiga belastningen också väger tungt. Mikroklimatoligi, som omständigheter vid sänkor och sjöar, i kombination med en beräkning av årsdygnstrafik har avgjort var på landets vägar det finns VVIS, förklarar Jonas.

Både klimatet och trafikbelastningen har förändrats sedan stationerna först rullades ut för cirka 25 år sedan och Trafikverket planerar för att placera fler väderstationer, inte minst i norra Sverige. Men det är inte gjort i en handvändning och de kompletta VVIS stationerna är dyra.

Hos Svevia i Jokkmokk såg man ingen anledning att vänta utan genomförde på eget initiativ ett försök med åtelkameror som komplement till VVIS. Tre kameror med kommunikation via sms sattes upp på driftområdet, för att på så sätt möjliggöra bättre bevakning. Väderprognoserna är inte alltid heltäckande, eller ens korrekta, och det är svårt att hinna runt hela driftområdet när snöbyar blåser in snabbt, menar Hjalmar Forsman, platschef Svevia i Jokkmokk.

simon Eliasson

Hjalmar Forsman, Svevia

─ Vårt uppdrag är att hålla 65 mil väg farbara dygnet runt, enligt Trafikverkets kriterier. Men insatserna måste göras i rätt tid, på rätt plats. Vi får bara betalt för snöröjning där det verkligen behövs just för stunden. Att veta exakt hur vägarna ser ut på varje klockslag, mil efter mil av konturlösa vintersträckor utan varken bebyggelse eller trafik, det är inte helt lätt, säger Hjalmar.

Försöket med åtelkamerorna funkade rätt bra och underlättade arbetet i Svevia Jokkmokks vidsträckta verksamhet. Kamerorna lämnade en del i övrigt att önska med avseende på bildkvalitet, men själva idén och dess utförande nådde Jonas Jonsson, på Trafikverket. Jonas såg möjligheter för Trafikverket lära sig mer om tekniken kring en ny typ av mobila vägkameror, drivna av solenergi. De nya kamerorna har testats i Jokkmokk och i Värmland under vintern 2021, i ett gemensamt försök mellan Trafikverket, Svevia i Jokkmokk och Svevia i sydvästra Värmland.

Jonas Johansson, arbetsledare Svevia driftområde sydvästra Värmland, har goda förhoppningar framåt.

─ Vårt område har tillgång till sju VVIS stationer, men Värmlandsnäs, i Vänern, är en gråzon. Här lever vädret sitt eget liv, bortanför prognoserna. Vi kan titta på VVIS stationerna i närheten och läget är klart och fint. Men sen visar det sig att vinden gör att det bildas snö precis just bara på Värmlandsnäs. Att ha en kamera där är toppen för oss och hittills ser vi bara positivt på försöken med solcellskamerorna, trots att vi haft en del barnsjukdomar i början, säger Jonas.

Tekniken i de nya kamerorna är under utveckling, de är smidiga men ett antal justeringar återstår. Men initiativet i Jokkmokk - att sätta upp egna åtelkameror - har i förlängningen skänkt stort hopp inför framtiden. Att kunna komplettera med kameraövervakning där VVIS inte riktigt räcker till ger oss, bokstavligt talat, en bättre bild av verkligheten.

#vinterväg / #Väderstation / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER