Foto: Fredrik Schlyter

Regeringen vill öka säkerhet vid vägarbeten

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för ökad säkerhet vid arbeten som utförs kring vägar. Åtgärderna i handlingsplanen ska stärka säkerheten för dem som på olika sätt har vägen som arbetsplats och göra trafiken tryggare för alla.

Spaning

– Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö och ingen ska riskera att dö eller skadas när de arbetar vid vägen. Att bekämpa dödsolyckor i arbetet är en viktig prioritering för regeringen. En viktig del av handlingsplanen är åtgärder för att få passerande bilister att hålla hastigheten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

De som har vägen som arbetsplats har en särskilt riskfylld vardag och upplever ofta otrygghet i arbetet. Handlingsplanens åtgärder ska gälla arbetsmiljön vid såväl planerade vägarbeten som oförutsedda händelser i vägtrafiken som bärgning, fordonsservice och trafikolyckor. Även insatser för att förbättra trafiksäkerheten generellt i samband med arbeten på väg bör ingå i handlingsplanen där det är lämpligt.

Fokus ska ligga på att åtgärda de brister som framkommer i Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på väg. I rapporten pekar Transportstyrelsen på förbättrad skyltning, rutiner för omledning av trafik och krav i upphandlingar som viktiga åtgärder för att stärka säkerheten vid vägarbeten. Åtgärder för förbättrad hastighetsefterlevnad i anslutning till platser där det pågår arbeten ska också ingå som en central del i handlingsplanen.

Trafikverket ska redovisa handlingsplanen till Regeringskansliet senast den 31 december 2022. Genomförandet av åtgärder ska senast ske under 2025

#vägarbete / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER