Foto: Rickie Johansson

Regeringen snabbar på utbyggnaden av vindkraft

Regeringen lägger fram ett vindkraftspaket för att snabba på utbyggnaden av billig och grön el i Sverige. Paketet består av fyra beslut för att möta det ökade elbehovet och för att stärka Sverige

Spaning

– Nu tar regeringen viktiga steg mot en snabbare och enklare process för vindkraften. Det är bra för klimatet, för jobben och för säkerheten. Vindkraft är grön och billig elproduktion, som kan komma i gång snabbt, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Det kommunala vetot – rätten att säga ja eller nej till vindkraftsprojekt – behålls, och en snabbutredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft tillsätts.

– Vi ska se till att invånarna i kommuner som säger ja till vindkraft får ökade fördelar. Dessutom ökar vi takten för vindkraft som byggs långt ute till havs, som generellt varken hörs eller syns från land, säger Annika Strandhäll.

De fyra delarna i regeringens vindkraftpaket

  • Proposition om tidigare kommunalt ställningstagande till vindkraft. Med förslag som tidigarelägger och gör kommunernas vetorätt mer förutsägbar.
  • Kommittédirektiv för en utredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft. Utredningen ska redovisa senast 31 mars 2023. Regeringen utser Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande (C) i Leksands kommun, till särskild utredare.
  • Kommittédirektiv för en utredning som effektiviserar regeringens roll som prövningsmyndighet för förvaltningsärenden enligt miljöbalken, bland annat ärenden om havsbaserad vindkraft. Utredningen ska redovisa senast 30 juni 2023. Regeringen utser Eva Östman Johansson, kammarrättsråd och vice ordförande på avdelning på Kammarrätten i Stockholm, till särskild utredare.
  • Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda konkurrerande vindkraftparker till havs. Myndigheten ska utreda ett system för hur aktörer tilldelas ensamrätt att etablera havsbaserad vindkraft i specifika områden. Myndigheten ska redovisa uppdraget senast 30 november 2022

#vindkraft /#Regeringen

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER