Foto: Schutterstock

Vanligt med handskador bland byggnadsarbetare

Fler män än kvinnor drabbas av arbetsolycksfall som leder till handskador. Flest olyckor sker inom yrkesgrupperna metall, industri och bygg. Det visar en rapport med statistik från Afa Försäkring.

Spaning

– År 2019–2020 inträffade drygt 8 500 allvarliga arbetsolycksfall som ledde till handskador, vilka utgjorde 37 procent av det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall under perioden. Det är en tydlig skillnad mellan könen när det gäller handskador på grund av allvarliga arbetsolyckor. 28 procent av de 8 500 handskadorna drabbade kvinnor och 72 procent drabbade män, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring i ett pressmeddelande.

För kvinnor är handskador på grund av allvarliga arbetsolyckor vanligast i yrkesgrupper inom vård, restaurang och handel. För män står yrkesgrupper inom metall, industri och bygg för flest olyckor.

Ålder och kön påverkar risken att drabbas – och hur man skadar sig
I rapporten framkommer att ålder är av betydelse för risken att drabbas av en handskada. Även orsaken till skadan ser olika ut beroende på ålder och kön.

Yngre män drabbas oftare av en handskada än äldre män. För män i åldern 16–25 år är risken att drabbas av en handskada 1,2 gånger högre än genomsnittet för alla män. Den främsta orsaken till handskador för yngre män är arbete med handhållna verktyg och de vanligaste skadorna är sårskada och fraktur på fingrar.

– Risken för handskador avtar med åldern för männen. Det kan bero på ökad arbetslivserfarenhet, men också på att arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper, säger Emil Askestad.

Enligt rapporten från Afa Försäkring är risken för kvinnor att drabbas av en handskada högst i åldersgrupperna 16–25 år och 56–64 år. Yngre kvinnor som skadar händer och fingrar arbetar oftast i restaurangbranschen eller i livsmedelsindustrin och råkar ut för en brännskada eller en sårskada. De äldre kvinnorna arbetar oftast i yrkesgrupper som undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och råkar ut för handfraktur i samband med en fallolycka.

Byggnadsträarbetare är den yrkesgrupp som oavsett kön löper högst risk att drabbas av handskador.

– Eftersom antalet sysselsatta varierar mellan olika yrkesgrupper behöver olycksfallen sättas i relation till sysselsättningen när man jämför risken för handskador mellan yrkesgrupper. Risken beräknas som antal handskador per 1 000 sysselsatta. Risken att råka ut för handskada på grund av allvarligt arbetsolycksfall är för både kvinnor och män högst inom yrkesgruppen byggnadsträarbetare, säger Emil Askestad.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER