Foto: Schutterstock

Färdplan för digitaliserat vägtransportsystem

I en färdplan presenterar Trafikverket sin syn på en samlad riktning inom området digitalisering av vägtransportsystemet.

Spaning

Digitaliseringen innebär att vägsystemet och fordonen blir uppkopplade och mer integrerade, vilket kan bidra till minskad klimat- och miljöpåvekan samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet.

I ett pressmeddelande skriver Trafikeverket att färdplanen utgör ett underlag för dialog med näringslivsaktörer, forskningsutförare och offentlig sektor.

Ett stort fokus i Färdplanen är just möjligheterna med att fånga data på nya sätt, som till exempel fordonsdata och mobildata. I takt med att fordon och enheter utrustas med avancerade sensorer genereras stora mängder data. Den datan kan användas för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt minska miljö- och klimatpåverkan.

– Samverkan är avgörande för att ta åtgärderna vidare då Trafikverket är en av många aktörer som tillsammans behöver driva på arbetet. Genom att tydligt visa de behov, idéer och utmaningar vi på Trafikverket står inför kan vi i ett tidigt skede få inspel från andra parter som vi vet har intressanta lösningar och infallsvinklar på dessa behov. Ambitionen är att möta användarnas och samhällets behov i ett digitaliserat vägtransportsystem, säger Olof Johansson, programchef på Trafikverket.

Trafikverkets färdplan för digitaliserat vägtransportsystem

I färdplanen presenteras 34 konkreta åtgärder som är uppdelade i sju åtgärdskluster.

1. Vägtrafikledning
2. Multimodala resor och transporter
3. Anläggningens tillstånd
4. Datadrivet planeringsunderlag
5. Uppkoppling, geostaket och avancerade förarstödsystem
6. Digitaliserat underhåll och byggande av infrastruktur
7. Digitala triminingsåtgärder

#digitalisering / #vägtransportsystem / #Utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER