Foto: Schutterstock

Bergsförankring som håller längre

För att möta marknadens behov av allt större vindkraftverk pågår ett tvåårigt projekt i syfte att utveckla en ny lösning för bergsförankring. Det nya konceptet ska förbättra livslängden på fundamenten och bidra till sänkta utsläpp av koldioxid.

Spaning

Trenden inom vindkraftsbranschen går mot allt högre vindkraftverk, vilket ökar behovet av större och stabilare fundament. Framtidens förankringssystem står inför teknologiska utmaningar när det handlar om design, fixering i berggrund, installationsprocess och även standarder.

PROWIND är ett tvåårigt projekt som finansieras av Energimyndigheten. Projektets syfte är att utveckla en ny lösning för bergsförankring, som tillgodoser marknadens behov av installationer av allt större vindkraftverk. En stark drivkraft i projektet är att möjliggöra en reducering av de koldioxidutsläpp som uppkommer vid förankring av landbaserade vindkraftverk.

- PROWIND kommer att innebära stora fördelar för den långsiktiga utvecklingen av hela värdekedjan när det handlar om förankring av vindkraftverk i berggrund. Det är ett mycket omfattande projekt, som kombinerar numerisk analys, experimentell utvärdering och fullskalig implementering liksom strukturell hälsoövervakning, allt för att minska osäkerheter i design av fundamenten, säger Natalie Williams Portal i ett pressmeddelande. Hon är Senior Projektledare på forskningsinstitutet RISE, som kordinerar projektet.

Målen för PROWIND-projektet är att ta fram ett helt nytt koncept för bergförankringen som ger högre tillförlitlighet och längre livslängd på fundamenten, liksom att minska riskerna genom hela konstruktionsprocessen. Projektet kommer arbeta med nya material och designlösningar som ligger utanför dagens praxis.

Enligt slutanvändarna är kravbilden och gränssnitten mellan de olika aktörerna på marknaden otydliga. De befintliga standarder som används för installationer av bergsankare gäller dessutom huvudsakligen för den övre delen av ankaret och inte för fixeringen i berget. Projektet kommer därför också att stödja vindsektorn med utveckling av riktlinjer för bättre förståelse och uppdatering av standarder.

Deltagande företag

PROWIND-konsortiet består av nio företag med stor erfarenhet från branschen och som samtliga ser fram emot att använda sig av resultaten från projektet inom sin egen verksamhet; Veidekke, Proplate, SSAB, Swecem, Rabbalshede Kraft, MBCC GROUP, Besab, SR Energy, och TensionCAM.

PROWIND koordineras av RISE, ett av Sveriges ledande forskningsinstitut.

#vindkraft / #forskning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER