Foto: Malmö stad

Malmö satsar på cykelstråk och trygga trafikmiljöer

Malmö stad växlar upp sitt olyckförebyggande arbete och utlovar satsning på fler trygga trafiklösningar. De satsar också på så kallade super cykelstråk för att främja stadens gröna omställning.

Spaning

Tekniska nämnden i Malmö har beslutat att avsätta sex miljoner kronor under tre år för att identifiera utsatta platser i Malmö och genomföra olika typer av åtgärder för att minska otryggheten i trafikmiljön.

Exakt vilka åtgärder som kommer att genomföras bestäms från fall till fall, efter att platserna identifierats. Det kan till exempel handla om åtgärder för att göra det säkrare för cyklister och fotgängare eller minska genomfartstrafik på̊ lokalgator eller att utreda om det behöves fler sträckor med en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen vid förskolor eller i villaområden.

– Det olycksförebyggande arbetet behöver växlas upp för att säkra Malmöbors trygghet i trafiken. Alla har rätt att känna sig säkra när de färdas genom staden, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

Projektet ska pågå under 2023 till 2025 med en budget två miljoner kronor per år plus driftskostnader som bedöms uppgå till 840 000 kronor totalt.

Parallellt med satsningen på mer trygga trafiklösningar har kommunen även beslutat att införa inför så kallade supercykelstråk, med särskilt hög framkomlighet och trafiksäkerhet. Satsningen är en del i Malmös gröna omställning för att göra det lättare för fler att cykla i stället för att ta bilen till och från jobbet, skolan eller fritidsaktiviteter.

– Malmö är en riktigt cykelstad och nu kommer det bli ännu lättare att ta sig fram snabbt och effektivt på cykel, sam­tidigt som staden kan växa på ett hållbart sätt, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

I ett pressmeddelande meddelas att tekniska nämnden har beslutat att ansöka om finansiering hos kommunstyrelsen för den första etappen på sträckan mellan Limhamn – Segevång.

Stefana Hoti (MP), ledamot i tekniska nämnden säger att cykeln är helt central för omställningen av Malmö och hoppas att cykeln kommer att bli det naturliga valet för fler Malmöbor.

Den totala investeringen beräknas till 24 miljoner kronor, plus en ökad driftkostnaden på cirka 1,7 miljoner kronor. Kommunen kommer dock att söka medfinansiering ur Regionala Transport Infrastrukturplanen (RTI).

Supercykelstråk i Malmö

Supercykelstråk: Är cykelvägar av hög kvalitet med breda cykelbanor där det finns goda förutsättningar att cykla i valfritt tempo utan att hindras av andra trafikanter.

Första planerade sträcka i Malmö stad: Limhamn – Segevång

Etapp 1 på sträckan mellan Limhamn - Segevång: Från Värnhemstorget, längs Lundavägen, förbi Östervärns station och fram till Sjölndaviadukten. Härifrån kommer de planerade regionala supercykelvägarna mot Lomma och Lund att ansluta.

Värnhem - Hornsgatan: Arbetet planeras till hösten 2022. Delen mellan Kontinentalbanan och Sjöundaviadukten kommer att utföras under 2023 och beräknas vara klar i december 2023.

Resterande del, mittdelen, Hornsgatan - Kontinentalbanan: Här kommer kvartersmark att tas i anspråk för att supercykelstråket ska fungera som tänkt. Därför behöver detaljplanarbetet för fastigheterna inväntas.

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER