Carl Wadell, projektledare på Tillväxtanalys.

Foto: Tillväxtanalys

I händelse av stopp av cementproduktionen i Slite på Gotland

I en rapport redovisar Tillväxtanalys svaren utifrån ett regeringsuppdrag om förutsättningarna för en alternativ försörjning i händelse av ett stopp av cementproduktionen i Slite på Gotland. Den framtida efterfrågan har kartlagts, vilka alternativa källor som finns samt de logistiska förutsättningarna för import av cement.

Spaning

Tillväxtanalys rapport är resultatet av ett samarbete med fem andra myndigheter: Boverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, SGU och Trafikverket. Ytterligare ett stort antal organisationer har bidragit med expertkunnande och granskning av underlag och beräkningar.

– Resultatet av vårt gemensamma arbete är en tydligare bild av alternativen till en fortsatt kalkstensbrytning eller cementproduktion i Slite, säger Carl Wadell, projektledare på Tillväxtanalys i ett pressmeddelande.

I slutrapporten ”Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import” presenteras konsekvenser av tre olika scenarier för minskad eller upphörd produktion i Slite på Gotland:

– På kort sikt beror effekterna av ett eventuellt stopp av kalkstensbrytningen i Slite i stor utsträckning på vilka möjligheter Cementa har att etablera en alternativ försörjning. En nedsatt cementförsörjning får negativa konsekvenser för svenskt samhällsbyggande och den svenska ekonomin konstaterar Carl Wadell.

Tillväxtanalys presenterar i rapporten förslag på åtgärder till regeringen för att möjliggöra och underlätta import eller alternativ inhemsk försörjning av kalksten, klinker och cement:

  • Undanröj hinder för import
  • Undvik lagändringar som kan hämma import
  • Överväg satsning på ökad provningskapacitet
  • Överväg försörjningsberedskap
  • Främja alternativ till cement
  • Se över tillståndsprocesserna för brytning
  • Fortsatt dialog och utredning kring logistiklösningar

#cementa / #tillväxtanalys / #rapport

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER