Foto: Anna Nordström

Arbetsmaskiner - nya styrmedel för omställning föreslås

Utsläppen av växthusgaser från arbetsmaskiner är lika stora som utsläppen från tunga lastbilar. Trots detta har utsläppen från arbetsmaskiner fått jämförelsevis lite uppmärksamhet.

Spaning

Naturvårdsverket i samarbete med Energimyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Transportstyrelsen, föreslår i en ny rapport styrmedel för att skynda på klimatomställningen i arbetsmaskinssektorn.

Ett av förslagen är att särskilda medel till laddinfrastruktur för arbetsmaskiner avsätts, till exempel inom ramen för Klimatklivet. Ett annat förslag är ett fyraårigt forskningsprogram om arbetsmaskiner inom ramen för FFI (fordonsstrategisk forskning och innovation) om minst 50 miljoner kronor per år.

Rapporten har överlämnats till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) som har regeringens uppdrag att ta fram underlag för näringslivets klimatomställning inför nästa klimatpolitiska handlingsplan.

#klimat / #arbetsfordon

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER