Foto: Schutterstock

Stor miljöpåverkan - byggbranschen gör för lite

I en undersökning tycker 42 procent av de tillfrågade att byggbranschen gör för lite för att minska sin miljöpåverkan. Samtidigt är 24 procent nöjd med branschens insatser.

Spaning

Byggbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatpåverkan. Varje år upphandlar staten, kommuner och regioner tjänster för omkring 800 miljarder kronor. Den vanligaste tjänsten som upphandlas är bygg- och anläggningstjänster, och det är även den inköpskategori som står för störst klimatpåverkan.

– Det är byggsektorn som bygger framtidens hållbara Sverige. För att putta branschen i rätt riktning bör politiker och tjänstemän ställa tydligare klimat- och miljökrav i offentliga upphandlingar, säger Martin Freland, miljö- och arbetsmiljöchef på Cramo i ett pressmeddelande angående en ny Sifoundersökning som Cramo låtit göra.

Undersökningen visar att en fjärdedel, 25 procent, anser att byggbranschen i mycket stor eller ganska stor utsträckning gör tillräckligt för att minska sin miljöpåverkan. 42 procent anser inte att byggbranschen gör tillräckligt för att minska sin miljöpåverkan.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Cramo i form av 1000 online-intervjuer under perioden 11–19 maj. Frågan som ställdes i undersökningen var följande:

”Byggbranschen står för 20 procent av de nationella utsläppen av växthusgaser i Sverige samt påverkar även miljön via andra saker, t.ex. avfall och kemikalieanvändning. Upplever du att byggbranschen i Sverige gör tillräckligt för att minska sin miljöpåverkan?”

Fördelning av svar:

  • Ja, i mycket stor utsträckning – 4,2 procent
  • Ja, i ganska stor utsträckning – 20,4 procent
  • Nej, i liten utsträckning – 33,5 procent
  • Nej, inte alls – 8,2 procent
  • Tveksam, vet ej – 33,7 procent

#miljöpåverkan / #undersökning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER