Foto: Schutterstock

Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall.

Spaning

Samhället behöver stå bättre rustat mot det allt vanligare och intensivare extremvädret. Som ett led i att stärka Sveriges klimatberedskap har MSB fått ett nytt regeringuppdrag.

Vi kommer att få fler extrema skyfall, med mycket regn på kort tid. De stora regnmängder som kommer med skyfall ryms inte inom dagvattensystemet utan kan leda till översvämningar, framför allt i tätorter. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Det nya uppdraget till MSB ska stärka klimatberedskapen och skapa förutsättningar för att lokala skyfallskartor ska kunna användas för att identifiera områden som riskerar att översvämmas.

Regeringen bedömer att samhället behöver öka sin kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå lokalt vid skyfall, samt vilka effekterna blir för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Enligt pressmeddelandet är en anpassning av samhället för intensiva skyfall och översvämningar, en viktig del i genomförandet av den nationella strategin för klimatanpassning och Parisavtalet. Med hjälp av så kallade skyfallskarteringar kan beredskapen för effekterna av klimatförändringarna stärkas, eftersom de underlättar riskbedömningar och beslut om åtgärder vid skyfall. En skyfallskartering visar var det finns risk för översvämning och var i tätorten de mest sårbara områdena finns.

– Vi har redan sett hur kraftiga skyfall orsakat stora konsekvenser med skador på folk hem, stora problem i trafiken och stängda skolor . Därför stärker vi nu samhällets klimatberedskap vid skyfall. Genom det här uppdraget till MSB ska det bli enklare för kommuner och fastighetsägare att identifiera särskilda riskområden vid skyfall, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2023.

#klimat / #skyfall / #msb

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER