Maskinförare utsätts dagligen för helkroppsvibrationer. I ett forskningsprojekt ska detta studeras.

Foto: Anna Nordström

29 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Byggchefers sociala arbetsmiljö och mätning av helkroppsvibrationer för maskinförare. Det är två av de forskningsprojekt som tilldelas anslagnär Afa-försäkring för andra gången under 2022 delar ut pengar till forskning i arbetslivet.

Spaning

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till tio nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring i ett pressmeddelande där projekten som tilldelats anslag redovisas.

Det ena av de två projekt som tilldelats forskningsanslag och som har anknytning till byggbranschen handlar om de produktionsnära byggchefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Det andra projektet är en mätmetod för undersökning, riskbedömning och utvärdering av stillasittande och helkroppsvibrationer vid arbete i vibrerande fordon.

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv, säger Helena Jahncke.

I projektet som handlar om de produktionsnära byggchefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, undersöka produktionsnära byggchefers arbetsmiljö. Han ska utveckla ett verktyg som ska stötta dem i deras arbete och bidra till en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

I beskrivningen av projektet står det: Som chef på en byggarbetsplats ansvarar den produktionsnära byggchefen både för en komplex byggnadsprocess med många entreprenörer och för byggarbetarnas säkerhet och hälsa. Trots att arbetet är ensamt och innebär en hög risk för stress saknas kunskap om chefens egen arbetsmiljö. Ett verktyg avsett att analysera och underlätta byggchefers dagliga arbete kan bidra till bättre psykosocial arbetsmiljö för denna yrkesgrupp.

Projektet planeras pågå till och med juli 2025 och förväntas generera ett verktyg som ska bidra till att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för produktionsnära byggchefer. Projektets väntas också resultera i rekommendationer för hur man kan få med den psykosociala arbetsmiljön i planeringen av enskilda byggprojekt.

Det andra projektet med nära anknytning till byggbranschen handlar om arbetsmiljön för de maskinförare som dagligen utsätts för helkroppsvibrationer. Projektet förväntas resultera i en mätmetod som kan användas för bedömning av risker vid vibrationsexponering och för att utvärdera insatser som syftar till att minska stillasittande och helkroppsvibrationer.

Enligt projektbeskrivningen gör vibrationerna att maskinförare riskerar att drabbas av ryggbesvär och det långvariga sittandet ökar risken för övervikt och hjärt-kärlsjukdom. Den beskriver också att det är ovanligt att arbetsgivare arbetar systematiskt för att förebygga risker kopplade till helkroppsvibrationer. Projektet pågår till och med december 2024 och leds av Pasan Hettiarachchi, doktor i högspänningsteknik, vid Uppsala universitet.

Övriga projekt som tilldelats anslag från Afa-försäkring

  • Hållbar professionsutveckling – med digitaliserat introduktionsprogram för sjuksköterskor. Mälardalens universitet.
  • Arbetslivets stillasittande och dess betydelse för blodsockeromsättning och kognitiv dysfunktion. Umeå universitet.
  • OPTIMIST-projektet: Primär prevention av icke-smittsamma sjukdomar – precisionshälsa. Karolinska Institutet.
  • Validering av Swespine Dialogstöd – en multicenterstudie. Göteborgs universitet.
  • Förbättrat underlag för att förebygga sjukdom hos skiftarbetare – en longitudinell studie. Karolinska Institutet.
  • Ny modell för att minska riskerna för ohälsa till följd av helkroppsvibrationer och långvarigt stillasittande vid transportarbete i skogsindustrin. Umeå universitet.
  • Man får vad man frågar efter! Stöd för kravställning i digital arbetsmiljö i kommunal vård och omsorg. Lunds tekniska högskola.
  • Friska företag – en kvantitativ uppföljning av projektet hälsa och framtid. Uppsala universitet.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd

Afa Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

#arbetsmiljö / #forskning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER