Foto: Markus Marcetic

Här erbjuds karriär och personlig utveckling

I byggbranschen finns generösa erbjudanden om utbildning, karriärmöjligheter och personlig utveckling. Att locka nya kollegor - och samtidigt attrahera de man redan har - är affärskritiskt menar Elin Kebert, Byggföretagen och Mathilda Scott, Svevia.

Spaning

Att jobba med bygg och anläggning handlar ofta om att göra en viktig samhällsinsats, om att vara med och bidra till klimatomställning, till vägar och broar, till kollektivtrafik eller nya städer. Den som söker sig till byggsektorn erbjuds en stor variation av tjänster och karriärmöjligheter. Ändå stångas branschen sedan länge med svårigheter att hitta arbetskraft.

Elin Kebert, Byggföretagens expert på kompetensförsörjning säger att byggsektorns arbetsgivare jobbar hårt för att bli bättre och många har lyckats. Det finns många fördelar med att jobba inom bygg och det behöver absolut inte vara kopplat till ett visst yrke.

byggföretagen

Elin Kebert, Byggföretagen

─ Framförallt satsar man på sin personal. Det finns ofta goda möjligheter att byta jobb internt och att fortbilda sig. Inte bara uppåt, för att bli chef, utan även för att fördjupa sig och bli specialist inom ett visst område. Lönenivåerna är relativt bra och erbjudandet är ofta en fast tjänst, det är lockande för många.

Byggbranschens utmaningar inom rekrytering, är kända sedan länge. Vad som inträffat på senare tid är att närbesläktade branscher också drabbats av samma svårigheter. Beställare, installatörer, konsulter – alla jagar arbetskraft. Det gör uppgiften svårare.

─ Kompetensfrågan har blivit en samhällsutmaning av rang, där många sektorer påverkas. Det gör konkurrensen ännu tuffare. Fler människor rör sig mellan sektorer och branscher och det gäller verkligen att sticka ut och visa varför man ska jobba just här, säger Elin Kebert.

Hon menar att det inte längre handlar om att ”bara” behålla sin personal, utan om att ständigt attrahera med relevanta erbjudanden.

Samtidigt måste företagen tänka nytt, vara lyhörda, uppmuntra yrkesväxling och välkomna kompetens från olika håll. Ett av företagen som jobbat länge med båda delar, är Svevia.

Mathilda Scott, chef för kompetensförsörjning på Svevia berättar om hur företaget agerar för att utmärka sig i konkurrensen.

─ Vi har ett stort rekryteringsbehov och vet att vi måste sticka ut för att få de bästa medarbetarna. Svevia står för specialistkompetens, med ett brett helhetserbjudande inom vägar och infrastruktur. I bolaget finns en fantastisk kultur med en själ och ett hjärta som vi värnar om och som är viktig för oss. Vi är en stor aktör, sett till muskler och möjligheter, men har en unik öppenhet och transparens för ett företag med över 2 000 anställda, säger Mathilda

En av Svevias utmaningar är att branschen – och företaget – traditionellt sett varit väldigt homogen. Därför pågår sedan länge ett aktivt arbete för att locka nya medarbetare, från olika bakgrunder och med olika kompetensområden. Man måste inte längre komma från byggbranschen, eller ens någon liknande sektor, för att vara intressant som medarbetare. Potential, eget driv och vilja att lära sig är viktigare.

svevia

Mathilda Scott, Svevia

─ Vi vill erbjuda människor en yrkesväxling hos oss. Vi tänker nytt och breddar vår rekryteringsbas, det bästa som kan hända är att vi hittar de människor som vill jobba hos oss även om de kommer från otippat håll. Väl här, är möjligheten att utvecklas internt stor. Vi jobbar med mentorskap, internutbildningar, med kunskapsöverföring och många olika typer av kompetenshöjande insatser. Det är en prioriterad fråga hos Svevia, säger Mathilda.

Svevia har också specifikt gjort plats för yngre medarbetare som vill ha en ledande position och medvetet mixat kompetensen hos olika generationer.

─ Med hjälp bland annat av olika traineeprogram har vi låtit yngre medarbetare utvecklas till chefer och gjort mer seniora medarbetare till deras mentorer. Kompetens går inte att mäta i ålder, men vi har lyckats väl med samspelet mellan generationer. Äldre experter inom produktion och mer digitala, yngre kollegor har massor att ge varandra genom praktisk kunskapsöverföring, förklarar Mathilda.

Som en förlängning av mentorskap och kunskapsöverföring har Svevia tagit fram en skräddarsydd satsning på individuell coachning.

Mathilda berättar att samtliga anställda erbjuds möjligheten till en personlig coach, som vägleder i frågor om både professionell och personlig utveckling. Alla möten sker digitalt och coacherna är sedan tidigare utbildade och certifierade kollegor på Svevia. Mellan 40 och 50 medarbetare – från olika divisioner, orter och positioner - har blivit coachade sedan starten i april 2021. Programmet är uppskattat och har fått jättefin respons.

─ Vi har så mycket kompetens inom Svevia och här är en chans att ta tillvara den, på ett nytt sätt. Coachningen syftar till att lyfta idéer, reda ut svårigheter och komma framåt. Den är tillgänglig för alla och handlar inte bara om specifika jobbfrågor, utan lika mycket om personlig hållbarhet och välmående. Precis som livet i stort, ler Mathilda.

#karriär / #utveckling / #coachning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER