Foto: Patrick Trägårdh

Svevia lägger 1 200 ton klimatsmart asfalt i Håbo

Sträckan som är 1,7 kilometer lång är den längsta sträckan hittills i Sverige som asfalteras med en klimatanpassad asfalt med inblandning av skogsprodukten lignin. Valet av asfalt gör att CO2 utsläppet minskas med 74% jämfört med konventionell asfalttillverkning.

Spaning

– Men det är inte bara inblandningen av lignin som ger asfalten dess låga CO2-avtryck. Asfaltmassan tillverkas i Svevias asfaltverk på Arlanda som helt drivs av bio-olja och med grön el. Dessutom består asfaltmassan av en hög andel återvunnen asfalt, så kallad returasfalt, säger Mattias Andersson, produktspecialist på asfalt, Svevia.

Det som är unikt för produkten är att en del av asfalten består av lignin som är en produkt från skogsindustrin. Lignin är en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka. Egenskaperna gör att lignin kan ersätta en del av det oljebaserade bindemedel som finns i asfalt, bitumen.

Håbo kommun är först i Sverige med att satsa på den klimatsmarta asfalten på en längre sträcka än någon tidigare gjort. Svevias uppdrag är att belägga en 1,7 kilometer lång sträcka från Fältvägen på Kalmarleden till och med skogsbrynet vid Ängsbackens förskola i Bålsta.

– Jag känner stor respekt för Håbos kommun för deras framsynthet. Det krävs alltid mod att vara först ut med att satsa på en ny produkt på en så viktig funktion som en kommunal väg är.

Flera olika teststräckor med lignin har lagts i Sverige under de senaste åren. Men ingen har tidigare lagt en sammanhängande sträcka på 1,7 kilometer, något som kräver en mer storskalig produktion. Totalt kommer Svevia att producera närmare 1 200 ton asfaltmassa med lignin för uppdraget i Håbo.

Prestandan för asfalt med lignin har på Svevias teststräcka i Gnesta visat sig vara mycket god.

– Den höga prestandan är i sig en miljövinst då vi tror att den faktiskt kan komma att bättre stå emot slitaget av trafik och väder säger Mattias Andersson och fortsätter:

– Svevia har under många år drivit ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att sänka utsläppen av CO2 vid tillverkningen av asfalt och att ta fram asfaltprodukter med så lågt klimatavtryck som möjligt.

Svevias målsättning för hela bolaget är att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045.

– Att driva verksamheten med låg klimatpåverkan och hitta energieffektiva metoder är något som präglar hela bolaget och är mycket motiverande. Det handlar om att ta ansvar för vår omvärld och för framtida generationer, säger Mattias Andersson.

#klimat / #miljö / #asfalt

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER