Foto: Schutterstock

Föreslår kommunalt förbud för dieseldrivna lastbilar

Ge kommuner möjlighet att införa områden som klassas med miljözon 3. Förbudet påverkar inte privatpersoner och personbilsanvändningen och det finns ett politiskt stöd för förslaget menar IVL Svenska miljöinstitutet.

Spaning

Om en kommun i dagsläget vill införa miljözonklass 3, där endast elfordon och vissa gasfordon tillåts, måste de reglera alla fordonstyper – personbil, lastbil och buss. Att utestänga en stor del av alla personbilar från städerna är dock en stor inskränkning. I stället behöver dagens miljözonsregler ändras så att kommuner får möjlighet att införa anpassade zoner där dieseldrivna lastbilar förbjuds, menar Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet..

Enligt honom är det ett sätt för kommuner att styra städernas nyttotransporter mot fossilfrihet och samtidigt få bättre luft.

– Den stora poängen är att det kommer att stimulera försäljningen och användningen av eldrivna lastbilar till nytta för såväl klimat samt luftkvalitet och buller i städer. Fordonsindustrin har nu eldrivna lastbilar till försäljning, men utvecklingen går betydligt långsammare jämfört med personbilssidan, säger Anders Roth.

Förslaget får också tydligt politiskt stöd av en majoritet av de riksdagskandidater som svarat på en enkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort. På frågan: ”anser du att kommuner ska få rätt att införa miljözoner för eldrivna lastbilar” svarar sammanlagt 71 procent "ja, absolut" eller "ja, troligen" av de 276 riksdagsledamöter som besvarade enkäten.

– Det borde därför finnas stöd för regeringen att ge Transport¬styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till en utveckling av dagens miljözonsregler så det blir möjligt för kommuner att införa miljözoner endast för lätta och tunga lastbilar, säger Anders Roth.

#klimat / #transport

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER