Foto: Schutterstock

Stöd för mer social hänsyn vid byggupphandlingar

Offentlig sektor kan genom att ställa krav på social hållbarhet i sina upphandlingar, göra stor skillnad. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd för att främja social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar.

Spaning

I bygg- och anläggningsbranschen finns det flera utmaningar när det gäller social hållbarhet. Förutom dåliga arbetsvillkor och arbetslivskriminalitet, brottas branschen med en machokultur som bland annat leder till bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist och olyckor. Upphandlande organisationer kan bidra till social hållbar samhällsbyggnad genom att ställa krav vid upphandling, både utifrån perspektivet de som bygger och de vi bygger för. Det skriver Upphandlingsmyndigheten i ett pressmeddelande.

– För leverantörer finns det goda affärsmöjligheter i offentlig sektor, framför allt inom bygg- och anläggningssektorn där det upphandlas för många miljarder varje år. För att kunna vara med på tåget behöver leverantörer leva upp till de sociala och miljömässiga hållbarhetskraven, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

En utmaning för bygg- och anläggningsföretag är arbetsbrist. Byggföretag behöver därför även jobba med social hållbarhet när det gäller attityder och beteenden på arbetsplatsen för att behålla och rekrytera nya medarbetare.

För att underlätta för både upphandlande organisationer att ta social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar, och även för leverantörer att leva upp till offentlig sektors krav, har upphandlingsmyndigheten tagit fram och samlat relevant stöd och inspirerande exempel inom följande områden.

  • Jämställdhet
  • Arbetsrättsliga villkor
  • Barns rättigheter
  • Hållbara globala leveranskedjor
  • Universell utformning och tillgänglighet
  • Arbetslivskriminalitet
  • Arbetsmiljö
  • Sysselsättningskrav.
  • Social hållbarhet inom bygg

En del av stödet är ett resultat av Upphandlingsmyndighetens och Boverkets regeringsuppdrag ”Främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn”.

#arbetsmiljö / #machokultur / #upphandling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER