Foto: Mikael Sjöström

Starka skäl till nytt register för arbetsmaskiner

Ett nytt register för arbetsmaskiner förbättrar i grunden möjligheten till uppföljning av utsläpp av växthusgaser. Det visar den utredning som Transportstyrelsen nu är klar med.

Spaning

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt möjligheterna att upprätta ett register för arbetsmaskiner. Idag finns inget sådant register och de flesta arbetsmaskiner omfattas inte heller av någon registreringsplikt. Därför saknas det också kunskap om vilken typ av motorer de har, hur de används och varifrån de kommer.

Det här ställer till problem när maskinernas utsläpp ska beräknas och följas upp. Utsläppen av växthusgaser från arbetsmaskiner bedöms också ha ökat de senaste tre åren, inom nästan alla andra sektorer har det skett en minskning.

Det är primärt av miljöskäl som Transportstyrelsen gör bedömningen att det finns behov av att utöka registreringsplikten för arbetsmaskiner. Primärt av miljöskäl. I ett pressmeddelande skriver de att det är grundläggande att ha kvalitativa underlag för att förstå inom vilka sektorer eller delsektorer styrmedel bör sättas in för att minska utsläpp.

– Det saknas idag förutsättningar för just kontroll och styrning av arbetsmaskiners miljöpåverkan, säger Pernilla Bremer, utredare vid Transportstyreslen.

Ett register skulle också underlätta vid marknadskontroll, upphandling och fungera brottsförebyggande mot bedrägerier och stöld.

Grannlandet Norge är ett av få länder som idag har ett register för arbetsmaskiner. Det är främst ett ägarskapsregister som är frivilligt och drivs av en fristående stiftelse.

– Det vi förordar är en annan typ av register, som är mer heltäckande och lagstyrt, som ger förutsättningar för kontroll och uppföljning på ett helt annat sätt, säger Svante Törnquist, utredare vid Transportstyrelsen.

De arbetsmaskiner som enligt Transportstyrelsen bör ingå i det nya registret:

  • Arbetsmaskiner avger störst utsläpp de första åren. Allmänt finns en garantitid på tre år, vilket gör det lätt att identifiera de maskinerna för registrering under den perioden. Därmed föreslår Transportstyrelsen att nya maskiner och upp till tre år gamla ska registreras. Maskiner avregistreras sedan efter 20 år.
  • Det är också framför allt maskinstorlekar som används yrkesmässigt – som väger 1,5 ton eller mer – som föreslås ingå i registret.
  • Vissa arbetsmaskiner, till exempel traktorer och motorredskap, som körs på allmän väg samt terrängmotorfordon, är idag redan registreringspliktiga i Väg- och trafikregistret. För att undvika dubbelregistrering krävs att redan registrerade maskiner undantas från det nya registret.

Mer om registret

Uppskattad kostnad: 35 miljoner

Finansiering rekommenderas ske genom en årlig avgift på 150-225 kronor per registrering samt en skyltavgift.

Kan tas i bruk tidigast 2030 förutsatt att utvecklingsarbetet sker 2027-2029. Att starta utvecklingsarbetet tidigare beräknas ogenomförbart på grund av pågående teknikskifte och begränsade resurser på Transportstyrelsen.

#miljö / #arbetsfordon / #transportstyrelsen

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER