Foto: Markus Marcetic

Rekommenderar branschen men saknar återhämtning

Nästan nio av tio, av bygg- och anläggningsbranschens chefer och ledare upplever sitt arbete som meningsfullt. Det visar en ny rapport från Ledarna och Byggföretagen.

Spaning

Rapporten heter "Att vara chef och ledare i bygg- och anläggningsbranschen" och kartlägger hur chefer på alla nivåer inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation.

Enkäten har gjorts inom ramen för Ledarnas och Byggföretagens arbetsgrupp Hållbara chefer. Syftet med undersökningen var att undersöka hur chefer och ledare; på alla nivåer, inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation. Särskilt fokus har legat på balansen mellan krav och resurser i form av arbetsbelastning, arbetstid, nåbarhet, flexibilitet samt organisatoriskt stöd.

– Vi har fått in många svar som visar att chefer rekommenderar fler att söka sig till branschen då man upplever sitt jobb som både roligt och givande. Detta trots att det är en bransch med högt tempot, pressade byggtider samt hög arbetsbelastning, säger Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna, som ansvarade för arbetet tillsammans med Byggföretagen.

Nästan 2 000 chefer och ledare besvarade enkäten och där konstateras bland annat att:

  • Drygt 8 av 10 chefer/arbetsledare har arbetat minst 10 år i branschen.
  • Nästan 9 av 10 chefer/arbetsledare upplever sitt arbete som meningsfullt.
  • 8 av 10 chefer/arbetsledare skulle rekommendera andra att söka sig till branschen
  • Hälften av cheferna/arbetsledarna saknar möjlighet till återhämtning efter arbetsintensiva perioder

#ledarskap / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER