Text

Foto: NewCopter

Solceller ska göra Øresundsbron till världens mest hållbara bro

Enligt Øresundsbro Konsortiet är brons drift och underhåll redan klimatpositiv. Nu vill de forsätta arbetet och bygga en ny solcellsansläggning på Peberholm. Målet är att bli världens mest hållbara bro.

Spaning

Våren 2023 kommer 3 840 solcellspaneler att vara etablerade på den konstgjorda ön Peberholm för att accelerera den egna energiproduktionen. Därmed går egenproducerad solel vid betalstationen och på ön till nästan hälften av förbindelsens energiförbrukning.

– Världens mest hållbara bro. Det är visionen som vi börjar agera ännu mer på nu, till exempel genom att minska klimatavtrycket ytterligare, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

Vid betalstationen står redan 3 000 kvadratmeter solcellspaneler och producerar egen ström när ytterligare 10 000 kvadratmeter solpaneler placeras mellan motorvägen och järnvägen på Peberholms södra sida.

Koldioxidutsläppen från Øresundsbrons drift och underhåll uppgick till 350 ton koldioxid under 2021, vilket är en minskning med 40 procent på bara två år. Varje år upptar Peberholm omkring 500 ton koldioxid, enligt beräkningar som konsultbolaget MOE gjort med hjälp av undersökt biomassa.

– Vi reducerar kraftigt vårt koldioxidutsläpp från drift och underhåll med allt fler insatser. Vår drift är nu klimatpositiv. En ständigt ökad växtlighet och biologisk mångfald på Peberholm, som finns tack vare bygget av förbindelsen, fångar mer koldioxid än vad driften släpper ut, säger Bengt Hergart och förklarar att de gröna ambitionerna sträcker sig längre.

Nu fortsätter därför Øresundsbro Konsortiet att genomlysa verksamheten för att initiera ännu fler klimatsmarta och hållbara lösningar. Målet är att lämna ifrån sig en ännu bättre bro till nästa generation.

Fakta: Solceller på förbindelsen

  • Mellan vägbanorna i betalstationen, i anslutning till järnvägen, finns 3 000 m2 solcellspaneler på en vall. Den första etappen var klar 2018 och den andra stod färdig 2021.
  • Solcellspanelerna vid betalstationen levererar cirka 550 000 kWh per år, vilket motsvarar cirka 10 procent av den el som behövs för att driva förbindelsen.
  • Den nya solcellsanläggningen på Peberholm består av 3 840 solcellspaneler som tillsammans utgör en yta på 10 000 kvadratmeter. Totalt väntas anläggningen på Peberholm leverera 2 GWh solenergi per år.

Fakta: Øresundsbrons hållbarhetsarbete

  • Minskad energianvändning: I fjol förbrukade förbindelsen cirka 6,1 GWh elenergi, viket är mer än en halvering jämfört med 12,7 GWh under bron första helår.
  • Solel: Med 3 000 kvadratmeter solcellspaneler vid betalstationen och snart ytterligare 10 000 kvadratmeter på Peberholm väntas förbindelsen producera 2,5 MWh solenergi.
  • Led-vägbelysning: I fjol byttes 4.500 lysrör till LED-rör i Øresundsbrons tunnel. Tunnelbelysningens energiförbrukning beräknas minska med omkring 50 procent jämfört med de gamla lysrören. Sedan tidigare har motorvägsbelysningen ersatts med LED-lampor.
  • Energisnål pylonbelysning: Øresundsbrons pylonbelysning med LED-armaturer togs i bruk i juli 2020, vilket ger en energieffektivisering på uppemot 80 procent jämfört med den tidigare belysningen.
  • Biologisk mångfald: Peberholm har framgångsrikt fått sköta sig själv utan mänsklig inblandning Från en grusig plats till ett imponerande och unikt växt- och djurliv. Inventeringar visar nu en tillbakagång bland vissa arter. Øresundsbrons fokus är att säkra en fortsatt stark biologisk mångfald och börjar därför med naturvårdande insatser på 10 av öns 130 hektar.
  • Vattenbaserad målning: Första gången bron målades blev det gjort på land med epoxibaserad färg. Nu görs det i stället med en vattenbaserad färg.
  • Grönare järnväg: Varje tåg som rullar över Øresundsbrons järnväg drivs sedan 2020 på grönare el, bland annat från vindkraft. Tågtrafikens koldioxidutsläpp på förbindelsen har minskat med drygt 70 procent jämfört med den elmix som tidigare fanns på järnvägen. Utsläppen minskar från drygt 500 till 150 ton koldioxid per år.

#Drift och underhåll / #Øresundsbron

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER