Mathilda Scott, Svevia får ta emot Lars Bergqvist stipendiet för sitt arbete för ökad mångfald och inkludering.

Foto: Max Isaksson

Mathilda Scott får stipendium för mångfaldsarbete

Mathilda Scott, koncernHR-chef på Svevia, är årets Lars Bergqvist-stipendiat. Under året har Svevia skapat förutsättningar för ökad jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna. Bakom stipendiet står Byggcheferna och stiftelsen Lars Bergqvist som varje år delar ut 60 000 kronor för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad.

Spaning

– Syftet med Lars Bergqvist-stipendiet är att inspirera och uppmuntra med goda exempel som andra kan ta hjälp av i sin vardag. Och som bidrar till att göra samhällsbyggnad till en bransch för alla som drömmer om en yrkesframtid här, säger Anders Hinn, vice ordförande i Byggcheferna.

Som första företag i samhällsbyggnadssektorn använder Svevia Byggchefernas verktyg Machoindex för att mäta graden av machokultur i sin organisation. Efter mätningen har Mathilda Scott varit ansvarig för att utveckla ett utbildningsprogram för chefer och medarbetare.

Med utgångspunkt från resultatet i 2021 års machoindex har ett utbildningsprogram tagits fram för att hjälpa arbetsplatserna synliggöra och belysa de normer, attityder och omedvetna fördomar som kan finnas. Svevias 2 200 medarbetare har tagit del av utbildningarna och tillsammans diskuterat utmaningar och möjligheter för att skapa en förändring där förståelse och insikter är grunden för en förflyttning och en arbetsplatskultur som inkluderar alla.

– Den största utmaningen vi såg vid mätningen av machoindex 2021 var problematiken med diskriminerande skämt, säger Mathilda Scott. Genom att synliggöra och börja prata om normer och beteenden på våra arbetsplatser blir vi ständigt mer medvetna om vår egen och andras omgivning. För att i arbetsgrupper kunna ha en dialog sinsemellan om vad som är inkluderande kontra exkluderande behöver var och en reflektera över sitt eget beteenden och fundera över vad som är okej respektive inte okej.

Utbildningarna har berört:
• Normer och attityder
• Kompetensbaserad rekrytering
• Inkluderande kommunikation

– Jag är stolt över att Svevia uppmärksammas för vårt arbete med jämställdhet och mångfald. Det är ett bevis på att vi är på rätt väg. Att forma en inkluderande arbetsplats handlar inte bara om respekt för människors olikheter, det är lika viktigt att ta tillvara människors olika perspektiv och bakgrunder. I dag vet vi att machokulturen inom byggbranschen äventyrar säkerheten, stänger ute människor och gör företag mindre lönsamma. För Svevia är en inkluderande arbetsplats en förutsättning för framgång, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef på Svevia.

Byggchefernas motivering till att Mathilda Scott är årets stipendiat lyder:

Mathilda Scotts arbete med att utforma ett utbildningsprogram, baserat på resultatet av det Machoindex som hennes arbetsgivare tagit fram, är föredömligt. Genom att utbilda företagets alla 2200 chefer och medarbetare i normer, attityder och inkluderande kommunikation, kan en arbetsplatskultur präglad av jämställdhet och mångfald skapas.

- Att driva en förflyttning inom detta område är affärskritiskt och en högt prioriterad fråga för såväl Svevia som för hela branschen. Arbetet med att implementera machoindex och skapa utbildningsprogrammet har involverat många. Det är bara tillsammans som vi på Svevia kan åstadkomma en bestående förändring, säger Mathilda Scott.

Om Lars Bergqvist stipendiet

  • Med start 2019 delar stiftelsen Lars Bergqvist ut ett årligt stipendium om 60 000 kr.
  • Stipendiet delas ut till en eller flera personer som genomfört eller ska genomföra åtgärder som ökar jämställdhet eller mångfald i samhällsbyggnadssektorn
  • Medlemmar i Byggcheferna inkl studerandemedlemmar med minst 3 månaders medlemskap har rätt att ansöka.
  • Läs mer på www.byggcheferna.se/stipendium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna med 17 000 medlemmar – chefer inom alla delar av samhällsbyggnad och på alla nivåer. Alla vinner på ett bra ledarskap – Byggcheferna jobbar för att samhällsbyggnad ska ha världens bästa chefer.

#branschprofil / #mångfald / #utmärkelse

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER