Foto: Maria Rosenlöf

Etikforum - för arbetet mot mutor och korruption

Etikforum ersätter tidigare Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd. Forumet ska bidra till arbetet mot mutor och korruption, för sund konkurrens samt en säker och inkluderande arbetsmiljö.

Spaning

Etikforum blir en del av Svensk Byggtjänsts verksamhet och ska ledas av företagets hållbarhetschef Maria Hernroth. Inom ramen för uppdraget övertar Svensk Byggtjänst förvaltningen av Överenskommelse mot Mutor och Korruption (ÖMK). Till formet knyts en styrgrupp med representanter för Svensk Byggtjänsts ägare.

– Etik är en övergripande fråga som ytterst handlar om vår branschs hållbarhet, trovärdighet och överlevnad, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst.

Under 2022 har Svensk Byggtjänst tagit fram en rapport som heter ”863 röster om hållbarhet”. Där lyfts frågan om hur viktiga etiska spörsmål är för investerare, banker och försäkringsbolag medan de inte alls rankas lika högt av de tillfrågade byggaktörerna.

– Det är anmärkningsvärt att finansmarknadens aktörer ser frågan om etik och antikorruption som mycket mer angelägen än samhällsbyggnadssektorns aktörer. För investerare är krav på social hållbarhet en nödvändighet, medan producerande företag inte prioriterar den lika högt, säger Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst. Det här glappet behöver vi brygga över och det är ett av våra mål med Etikforum.

Hon menar också att det är svårt för de företag som vill vara schyssta att konkurrera med de som inte är det. Därför är det en mycket angelägen fråga för aktörer i alla storlekar, från de minsta företagen till de största koncernerna.

– Etikforum ska hjälpa till att sprida kunskap och goda exempel för att inspirera och bidra till förändring, till exempel ska vi ta fram en e-utbildning i etik, säger Kajsa Hessel

Överenskommelse mot Mutor och Korruption, ÖMK

Undertecknades 2015

Har tagits fram av branschorganisationer och de största bolagen i sektorn

Syftet är att säkerställa ett gemensamt synsätt och ett etiskt förhållningssätt mellan beställare och leverantörer

Styrgrupp för Etikforum

  • Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige
  • Anders Person tf förbundsdirektör Innovationsföretagen
  • Anna Ryberg Ågren, vd Byggmaterialindustrierna
  • Britta Permats, vd Svensk Ventilation
  • Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
  • Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
  • Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
  • Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen
  • Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Till forumet kommer även att höra en referensgrupp med personer som arbetar mer operativt med etikfrågor i samhällsbyggnadssektorn.

#etik / #säkerhet / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER