Foto: Torbjörn Bergkvist

Nu är kabelbytet på Strömsundsbron klart

Det utmanande arbetet med att byta kablar på Strömsundsbron är nu klart. Arbetet avslutades betydligt snabbare än planerat.

Spaning

Under helgen den 12-13 november genomfördes det sista kabelbytet på Strömsundsbron. Nu är alla 60 delkablar bytta. Arbetet har gått betydligt snabbare än planerat då planen var att alla kablar skulle vara bytta innan sommaren 2023.

Arbete kommer att behöva utföras på bron några veckor till innan det blir ett uppehåll fram till våren 2023. Fram till jul handlar det om att återställa bron så att båda körfälten blir körbara igen. Under 2023 är det ytterligare kompletterande arbeten som ska göras innan allt blir klart innan semestern.

– Vi har haft många utmaningar under arbetets gång då bron egentligen inte är byggd för att byta kablar på. Men entreprenören har gjort ett fantastiskt jobb och vi har haft ett bra samarbete mellan alla inblandade, säger projektledare John Löfgren i en nyhet på Trafikverkets projektsida för Strömsundsbron.

När nyheten om att kablarna på Strömsundsbron behövde bytas så var det en nyhet som väckte intresse långt utanför Jämtlands gränser. Brointresserade från hela världen hörde av sig till projektledningen.

Anledningen till det stora intresset? Strömsundsbron är en av världens äldsta kabelbroar. När den byggdes 1956 var tekniken, att bygga snedkabelbro, den allra senaste och mest moderna.

– Men inte så modern att man tog med i beräkningarna att kablarna i en framtid skulle behöva bytas ut, berättar Marie-Louise Nordén, entreprendchef på Svevia som är den entreprenör som genomfört kabelbytet.

Hon berättar att kabelbroar som är byggd senare, som till exempel Tjörnbron, har en mer modern lösning. Då går det går att ta bort en kabel utan att hela brokonstruktionen brister.

För att kunna ta bort en kabel på Strömsunds bron har en ny metod utvecklats. Metoden går ut på att montera avlastningskablar som skapar stabilitet i konstruktionen innan en kabel kan tas bort och ersättas med en ny.

Strömsundsbron

  • Är en snedkabelbro: en brotyp som består av två pyloner som med hjälp av kablar bär upp farbanan
  • Brons längd 332 meter (mittspann 182,6 meter och sidospann 74,7 meter)
  • Brons bredd 12,5 meter
  • Bropelares höjd 20 meter
  • 16 bärlinor om 90 respektive 60 meter med bärkraft av 400 ton (sammanlagda bärkraft 6 400 ton)
  • Stålvikt 1 200 ton och betong 2 500 ton
  • Byggandet av bron startade i februari 1954
  • Bron stod klar i september 1956

#brounderhåll / #strömsund / #teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER