Foto: Torbjörn Bergkvist

Cirkulär masshantering kan spara miljarder

Kostnaderna för råmaterial i Europa skulle kunna minskas med 60 miljarder kronor per år genom en mer cirkulär masshantering. I Sverige återanvänds endast en procent vilket gör landet till ett av de europeiska länderna som är sämst på cirkulär massahantering.

Spaning

Varje år producerar Europa 4,2 miljarder ton massor – en volym tillräcklig för att täcka Sverige med ett 6 centimeter djupt lager årligen. Massor består av jord, kross och annat material från exempelvis anläggningsarbeten och underhåll av infrastruktur. Trots att det är en dold resurs för återanvändning, betraktas massorna ofta som avfall.

Det finns stora klimatmässiga och ekonomiska fördelar med att återanvända massor. I den nya Urban Insight-rapporten Circular materials in infrastructure – The road to a decarbonised future visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering i Europa.

Tyvärr är Sverige bland de europeiska länder som är sämst på cirkulär masshantering – här återanvänds endast en procent av massorna. Skälen är bland andra att det i Sverige finns gott om sten och sand, vilket gör det lätt att använda nytt råmaterial i stället för att återanvända. Även bristande samverkan inom branschen, långa vägar mellan byggprojekt och få lagringsplatser gör att nya täkter samt deponi blir enklare alternativ. Dessutom saknas lagstiftning och vägledning kring återanvändning och lagring av massor.

– Den stora mängden byggmassor orsakar onödigt mycket buller, damm och utsläpp, framför allt från kostsamma tunga transporter med nytt eller använt material. Denna effekt skulle minska rejält vid en övergång till en mer cirkulär hantering, säger Valon Hasanaj, Affärsenhetschef Geoteknik och berg på Sweco.

Enligt branschorganisationen European Aggregates Association återbrukas endast 7 procent av massorna, trots att det finns en potential till hela 20 procents cirkularitet. Ett välskött system med en högre grad av återanvändning, särskilt i tätorter med ytor avsatta för materialhantering, kan bidra till att minska tung trafik. Mark som tas upp av stenbrott och deponier skulle också kunna användas för andra ändamål.

– Bara i Region Stockholm ligger masshantering bakom ungefär 28 procent av länets klimatutsläpp från tunga transporter. Nya cirkulära metoder ger enorma fördelar för klimat, ekonomi och närmiljö. Det är inte hållbart att ta den enklaste vägen och missa konsekvenserna av masshanteringen, säger Valon Hasanaj.

Handlingsplan enligt Sweco med tre huvudområden

  • Reglering och vägledning, upphandling och specifikation.
  • Samverkan, dataanvändning och digitala verktyg.
  • Finansiella instrument och incitament och planering.

#Masshantering / #hållbarhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER