Foto: Pixabay

Brist på erfarna ingenjörer hotar modern omställning i offentlig sektor

Knappt 50 procent av ingenjörerna i statlig sektor och drygt 40 procent i kommuner och regioner anser att deras karriärmöjligheter är goda. Motsvarande andel i privat sektor är drygt 60 procent. Det visar en rapport från Sveriges ingenjörer som varnar för konsekvenserna av svag attraktionskraft i offentlig sektor.

Spaning

sveriges ingenjörer

Johan Kreicbergs, Sveriges Ingenjörer

– Min bedömning är att det blir svårt för de offentliga arbetsgivarna att digitalisera och ställa om samhället i klimatvänlig riktning om inte både löner och villkor förbättras kraftigt, särskilt för erfarna ingenjörer, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Konkurrensen är stenhård om ingenjörernas nyckelkompetens. Men den offentliga sektorn är inte lika attraktiv som den privata för ingenjörer, vilket gör att myndigheter, regioner och kommuner har svårt att rekrytera. Även om ingångslönerna är snarlika i de olika sektorerna, är lönen efter 20 år i yrket 10 000 kronor högre i månaden för ingenjörer anställda i privat sektor, jämfört med ingenjörslönerna i offentlig sektor.

Utmaningen blir dessutom ännu större för de offentliga arbetsgivarna framåt, eftersom stora pensionsavgångarna förväntas bli ett betydligt större problem i dessa verksamheter. I rapporten framgår att andelen ingenjörer som är 50 år eller äldre ligger över 40 procent i såväl staten som i kommuner och regioner. I den privata sektorn ligger motsvarande andel under 30 procent. Det innebär att de offentliga arbetsgivarna måste ersättningsrekrytera en betydligt större andel av sina erfarna medarbetare jämfört med de privata arbetsgivarna.

– De stora behoven för staten finns inom energi, infrastruktur och försvar. Men även kommuner och regioner står inför stora tekniska utmaningar och hela samhällen behöver ställas om för att bli mer hållbara. Tusentals nya medarbetare behövs och i många fall är det ingenjörskompetens som efterfrågas, säger Johan Kreicbergs

#karriär / #ingenjör / #offentlig sektor

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER