Foto: Patrick Trägårdh

Satsar på forskning om cement och betong

Osäkerhet kring kalkbrytning och behovet av en mer hållbar produktion kräver nya lösningar för att långsiktigt säkra tillgången till betong. Därför genomför nu forskningsinstitutet RISE en långsiktig satsning på cement- och betongforskning och utveckling av provningslaboratoriet i Borås.

Spaning

- RISE har länge varit en stark forsknings- och innovationspartner till Sveriges cement- och betongindustrier och nu vill vi ta ett ännu större ansvar. Med denna kraftsamling vill vi öka Sveriges förmåga att klara den utmaning som branschen står inför, säger Tobias Lundvall, avdelningschef för Infrastruktur och betongbyggande på RISE.

Klimatkrisen och ifrågasättandet kring kalkbrytningen i Slite har ökat efterfrågan på forskning och provning kring cement, betong och alternativa bindemedel. Det finns indikationer på att behovet av provning kommer att öka stadigt med introduktionen av alternativa bindemedel under de närmaste åren.

- Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Omställningen driver på utvecklingen och RISE forskning kring till exempel nya bindemedel skapar möjligheter för en mer klimatneutral byggbransch, säger Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande och forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

- Samtidigt är det helt avgörande att Sverige har en egen produktion av betong. Det finns bara ett fåtal länder som inte har egen produktion. Det visar hur viktig betongproduktionen är för ett land och Sverige får inte halka efter här, säger Katarina Malaga.

Varje år används cirka 16 miljoner ton betong till bostäder, byggnader, tunnlar, broar och vägar i Sverige.

Så satsar RISE

  • Cement- och betonglabbet i Borås samlar RISE kompetens och testverksamhet kring forskning och provning av cement, betong och alternativa bindemedel.
  • Samtidigt satsar RISE även på utbildning och utredning inom betong för att möta marknadens ökade behov. Detta fortsatt med bas i Stockholm.

#betong / #klimat / #forskning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER