Platschef Hilda Gustafsson beskriver sitt projekt för vd och koncernchef Anders Gustafsson.

Foto: Markus Marcetic

Machoindex vinner marknadens förtroende

Svevia var först ut och har nu genomfört mätningar med Machoindex två år i rad. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar Machoindex som ett sätt för beställare att påverka social hållbarhet i utförarledet. Och även Peabkoncernen testar verktyget, där dotterbolaget Lambertsson kommit längst. 

Spaning

Machoindex vinner nu förtroende bland samhällsbyggnadssektorns aktörer som ett verktyg för att mäta machokultur.

Byggcheferna menar att machokultur är roten till många av de utmaningar branschen står inför som kompetensförsörjning, social hållbarhet, affärsrisker och säkerhet. Därför utvecklades under 2020 Machoindex, ett verktyg som mäter uppfattningen om förekomsten av machokultur.

Väg- och anläggningsföretaget Svevias årliga kartläggning med hjälp av Machoindex visar bland annat att ett tydligt och bra ledarskap minskar dåliga attityder och ökar säkerheten. Kartläggningen görs bland Svevias 2 000 anställda sedan 2021.

– Gamla machoattityder inom bygg och anläggning äventyrar säkerheten, stänger människor ute och gör företag mindre lönsamma. Vi vill driva på en förändring av branschen så att fler känner sig välkomna och att alla har en säker arbetsvardag, säger Svevias vd och koncernchef Anders Gustafsson.

Inom Peab har flera ledningsgrupper testat Machoindex och dotterbolaget Lambertsson har kommit längst.

– Det viktigaste är inte siffran man får fram, för oss har det varit diskussionerna kring själva verktyget. Vi har pratat mycket om de här frågorna och fått en bra diskussion om hur vi skapar den bästa arbetsplatsen, säger Jack Len, regionchef på Lambertsson.

Hösten 2022 lanserade Upphandlingsmyndigheten ett webbstöd för social hållbarhet. Syftet är att via upphandlingar skapa en tryggare, schystare och mer lönsam bransch. Som ett lärande exempel tipsar myndigheten om Machoindex.

– Att stora företag som Svevia och nu även delar av Peab-koncernen har börjat använda Machoindex gör mig riktigt hoppfull att vi ska få bort den skadliga machokulturen, säger Jeanet Corvinius. Det är när de stora arbetsgivarna tar tag i machoproblemet som vi på allvar kan få en schyst och inkluderande branschkultur som attraherar arbetskraft och får företagen att blomstra.

Hela rapporten Byggchefernas Machoindex 2023 finns att läsa på Byggchefernas webbplats.

#inkludering / #arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER