Foto: Thomas Adolfsén

Fyra av tio trafikvakter har hotats på sin arbetsplats

Enligt Sekos senaste medlemsundersökning uppger fyra av tio trafikvakter att de under 2022 upplevt hot och våld på sitt arbete. Den höga siffran till trots pekar svaren ändå på en förbättring jämfört med förra året.

Spaning

I sin rapport konstaterar Seko att även om det är positivt att hot och våldshändelser har sjunkit i årets sammanställning så är det långt kvar till målet att ingen ska behöva uppleva hot och våld på sin arbetsplats.

De poängterar också att trafikvakternas arbetsgivare behöver fortsätta att ställa krav på bättre arbetsmiljö vid upphandling och ingående av avtal och listar fem punkter:

  1. Led om trafiken där det är möjligt
  2. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder läggs utanför kontrakten och att de redan från start är prissatta av väghållaren
  3. Inför sanktionsavgift när arbetsgivaren saknar dokumenterade kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen
  4. Där trafikvakter kan komma att utsättas för hot och våld ska det finnas väktare eller andra säkerhetshöjande åtgärder
  5. Absoluta hastighetsbestämmelser ska vara norm förbi en vägarbetsplats

Andra resultat som Sekos medlemsundersökning visar är:

  • Tillgången till företagshälsovård som ökat.
  • Fler vet vem som är deras skyddsombud.
  • Fler får möjlighet till paus efter 2 timmar
  • Tillgång till bod och toalett är alltjämt en brist för många liksom att den personliga skydsutrustning inte passar individen.

#arbetsmiljö / #vägarbete / #rapport

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER