Foto: Högskolan i Gävle

Döden på jobbet innebär
10 863 förlorade arbetsår

Produktivitetsbortfallet vid dödsolyckor på arbetet, har kostat samhället drygt åtta miljarder kronor 2008-2019. Det visar en ny studie från Högskolan i Gävle.

Spaning

- Mer resurser på det förebyggande arbetet skulle spara miljarder, förutom att minska det mänskliga lidandet, säger Mahmoud Rezagholi vid Högskolan i Gävle i ett pressmeddelande.

Då Mahmoud Rezagholi bedömde kostnader i form av produktivitetsförluster i de 543 dödsolyckorna som inträffade under arbete åren 2008 – 2019, konstaterade han att det, förutom administrativa kostnader, försäkringsersättningar och vårdkostnader, handlar om ytterligare 8,5 miljarder kronor enbart i produktivitetsbortfall.

De 543 dödsolyckorna innebär 10 863 förlorade arbetsår, vilket genererar en hög ekonomisk kostnad för det svenska samhället som han menar inte riktigt synliggörs.

Högskolan i Gävle

Mahmoud Rezagholi, Högskolan i Gävle

- När en ung person förolyckas på arbetet går också ett långt produktivt arbetsliv förlorat. Att se dessa verkliga kostnader för samhället är nödvändigt för att förstå att man måste investera mer för att förebygga olyckorna på arbetsplatserna, säger Mahmoud Rezagholi.

En norsk studie beräknar den totala samhällskostnaden för arbetsmiljöbrister till 75 miljarder norska kronor och den årliga kostnaden för norska arbetsmiljöåtgärder till 30 miljarder kronor.

– Varje dödsolycka är en tragedi, ingen ska behöva dö under arbetet. Jag vill visa att förebyggande arbetsmiljöarbete ger en otroligt mycket tillbaka i ökad nationalinkomst och välfärd, säger Mahmoud Rezagholi.

Mest drabbad av dödliga olyckor mellan 2011-2020:

Bransch

 • Byggverksamhet
 • Jord- och skogsbruk
 • Tillverkningsindustri
 • Transportverksamhet

Yreksroller

Lastbilsförare har varit mest utsatta för dödsolyckor över tid, sammanlagt 66 lastbils- och långtradarförare har förolyckats på jobbet de senaste tio åren. Andra drabbade yrken är:

 • Växtodlare
 • Djuruppfödare
 • Byggnads- och anläggningsarbetare
 • Anläggningsmaskinförare
 • Skogsbrukare
 • Underhållsmekaniker
 • Maskinreparatörer
 • VVS-montörer
 • Brandmän

Stor representation även bland män mellan 55 och 64 år som arbetar i enmansföretag, eller företag med få anställda. Under den senaste tioårsperioden har nio av tio som förolyckats i arbetet varit män.

#arbetsmiljö / #säkerhet / #forskning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER