Foto: TYA

Det behövs fler platser till transportutbildningen

Behovet av lastbilschafförer är stort. Många åkeriföretag vill anställa men har svårt att hitta utbildade förare. Samtidigt växer intresset för utbildningen som ger jobb direkt efter gymnasiet. En tydlig trend är också att fler kvinnor söker lastbilsutbildning.

Spaning

Intresset för att bli lastbilschaufför växer, det visar TYAs nya skolledarrapport. Ändå väntas förarbristen öka de närmaste åren.

– Om vi inte får fler utbildningsplatser kan läget bli akut, säger TYAs vd Sigalit Slutbäck.

2023 är behovet av lastbilschaufförer tillbaka på samma höga nivåer som 2018. När Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd ställde frågan till branschen 2022 uppgav 41 procent av åkerierna att de ville nyanställa, samtidigt som 55 procent av företagen sa sig ha svårt att hitta förare.

– Även med de utmaningar vi har i samhället, med inflation och oroligheter, ser vi inga tecken på nedgång, tvärtom. Det är stor brist på arbetskraft i hela transportbranschen, och inte bara i Sverige utan i hela Europa, säger Sigalit Slutbäck.

Det är dock ingen brist på intresse från landets unga. Enligt TYAs färska skolledarrapport ökar söktrycket på gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Läsåret 2022/2023 var det 4 363 förstahandssökande till drygt 2 300 platser.

– Det är glädjande att så många vill bli lastbilschaufförer. Samtidigt är det problematiskt när betygskraven ökar och många som skulle kunna bli fantastiska lastbilschaufförer inte kommer in på utbildningen, säger Sigalit och fortsätter:

– Fler utbildningsplatser skulle ge fler unga möjligheten att komma in på arbetsmarknaden, och samtidigt tillgodose behovet av arbetskraft i en pressad bransch.

Enligt skolledarrapporten fick 82 procent av eleverna jobb direkt efter godkänd examen förra året. I vissa län, som Halland, Norrbotten och Jämtland, ligger den siffran på över 90 procent.

Rapporten visar också att utvecklingen med fler kvinnliga sökande till Transportprogrammet fortsätter. Läsåret 2022/2023 antogs 762 tjejer totalt, jämfört med 700 läsåret innan. Andelen kvinnliga elever i årskurs 2 är 33 procent, det vill säga drygt var tredje elev.

Om Skolledarrapporten 2022/2023

  • Enkäten genomförs årligen av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
  • 95 svenska gymnasieskolor bedriver transportutbildning
  • 93 skolor besvarade enkäten
  • 4 363 sökande läsåret 2022/2023
  • 2 323 antagna läsåret 2022/2023
  • 33 % av de studerande i årskurs 2 (2022) var kvinnor
  • 82 % av eleverna fick jobb direkt efter examen 2022

#utbildning / #lastbilschaufför / #jämlikhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER