Foto: Torbjörn Bergkvist

Med tjäle kan tunga fordon trafikera mindre vägnät

Vintertid, när marken är genomfrusen skapar tjälen en ökad bärighet i vägkonstruktioner. I forskningsprojektet ”Tjälade Vintervägar” undersöks möjligheten att tillåta tunga fordon upp till 74 ton att vintertid trafikera vägar som normalt inte håller för så tunga fordon.

Spaning

Tjälen skapar dock inte en högre bärighet på de broar som finns längs dessa vägar. För att kunna öka bärighetsklassningen på broar behöver hastigheten sänkas.

Projektet pågår just nu i Västerbotten. Förhoppningen är att öppna ett större vägnät för fordon upp till 74 ton (BK4) för att öka transporteffektiviteten och minska samhällskostnaderna.

– Att tillåta en högre bärighetsklass skulle både bidra till ökad kostnadseffektivitet för skogsindustrin liksom till ett bättre nyttjande av infrastrukturen, vilket ger samhällsekonomiska vinster. Det handlar exempelvis om att tillgängliggöra ”genvägar” för transporterna som inte kan användas idag, menar Thomas Asp projektledare på Trafikverket.

I projektet testas även möjligheten att använda tekniken geofencing för att sänka hastigheten över till exempel broar.

– Vi testar två olika varianter av geofencing med fyra Volvo- och Scanialastbilar. I Volvolastbilen är geofencing en del av förarstödjandesystemet. När föraren i Volvolastbilen närmar sig bron får föraren ett varningsmeddelande i instrumentpanelen där det till exempel står att tillåten hastighet över bron är 30 km/timme. Det är förarens ansvar att anpassa lastbilens hastighet över bron. I den andra varianten anpassar Scanialastbilen själv hastigheten till den tillåtna gränsen när lastbilen närmar sig bron och föraren behöver inte göra något. När bron är passerad kan föraren öka hastigheten. Om föraren inte vill använda tekniken går den att koppla bort, säger Kristina Andersson, projektledare RISE.

Mer om projektet

  • Finansieras av Trafikverket
  • Är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveaskog, RISE, Skogforsk, AB Volvo, Scania, Olofssons Åkeri i Bredträsk och Sveriges Åkeriföretag.
  • Förutom att testa tekniken ska projektet även undersöka hur ett framtida regelverk med geofencing skulle kunna se ut för att tillåta tyngre transporter vintertid. I projektet ingår det även undersöka hur transporteffektiviteten påverkas.
  • Projektet pågår till och med augusti 2023.

#forskning / #vägar / #geofencing

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER