Foto: Fredrik Schlyter

Digitalt verktyg för EPD:er i bergmaterialindustrin

Det finns stora miljövinster att göra genom en kvalitetssäkrad livscykelanalys av bergmaterial. Något som kan vara både komplicerat och kostsamt. Forskare vid Chalmers har arbetat fram ett digitalt verktyg, med vilket man nyligen fått fram den första verifierade EPD:n.

Spaning

Bergmaterial, så kallad ballast, används idag i stora mängder inom infrastrukturprojekt och många andra verksamheter. Krav på redovisning av produkter och processers miljöpåverkan blir allt vanligare.

EPD står för Environmental Product Declaration och betyder miljövarudeklaration på svenska. Syftet med en EPD är att kunder och andra intressenter enkelt ska kunna göra analyser och jämförelser ur ett miljöperspektiv. Att ta fram en EPD kräver idag en hel del kunskap och resurser, vilket särskilt påverkar många mindre företag. Det gör att det idag bara är ett fåtal aktörer som deklarerar sin miljöpåverkan med en EPD.

Forskare vid Chalmers Rock Processing Systems har därför genom olika forskningsprojekt i flera steg tagit fram ett digitalt verktyg som gör processen enklare. Målet har varit att det ska vara så pass enkelt att använda att det inte kräver några större förkunskaper eller arbetsinsatser.

Projektet EPD Berg är ett samarbete mellan NCC, Skanska, Swerock och TRB tillsammans med IVL, Roctim och Chalmers.

#ballast / #epd / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER