Foto: Schutterstock

Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick – se hela listan

Enligt en väganalys som Transportföretagen redovisar behöver budgeten för vägunderhåll öka två miljarder kronor mer per år för att stoppa fortsatt förfall av vägarna. För att minimera underhållsskulden på tio års sikt behövs en årlig budget på 7,9 miljarder kronor per år.

Spaning

Analysen som baseras på de senaste tillståndsuppgifterna från Trafikverket visar att även om andelen vägar i mycket dåligt tillstånd minskat något sedan 2020, från 13 till 11 procent så har andelen vägar i dåligt tillstånd ökat från 17 till 23 procent.

Transportföretagen menar att nuvarande budgetnivå inte kommer att räcka för att underhålla både de högtrafikerade och det lågtrafikerade vägnätet.

– Tillväxten och utvecklingen i Sverige är helt beroende av en god framkomlighet för att kunna transportera både människor och varor på ett konkurrenskraftigt sätt. Investeringar och ett ökat vägunderhåll är därför helt nödvändiga, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

När uppgifterna bryts ner på länsnivå visar det att de bästa vägarna finns i Östergötland, Västmanland och Uppsala och de sämsta i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.

– Åtta av tio persontransporter sker på vägarna. Att vägarna försämras påverkar trafiksäkerheten och kommer i det långa loppet leda till sänkta hastigheter på våra vägar. Majoriteten av Sveriges befolkning bor inte heller i storstäder. Sämre vägar kommer sänka levnadsstandarden på landsbygden då det tar längre tid att ta sig fram. Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, i Jämtland och i hela landet, säger Marcus Dahlsten.

Länk till hela rapporten finns på Transportföretagens hemsida:
www.transportforetagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Transportföretagens väganalys

Väganalysen har utförts av fil dr Kristin Eklöf, Salbo Ai, som tidigare arbetat på Trafikverket och doktorerat på beräkning av underhållskostnader. Analysen är en sammanvägning av vägytemätningar och livslängdsanalys, där åkkomfort, spårdjup och förväntad livslängd används som parametrar för att ge en bred bild av vägnätets tillstånd. Det är tredje året i följd som Transportföretagen presenterar analysen. Årets analys baseras på Trafikverkets tillståndsuppgifter från 2022.

Lista på vägstandard i olika län

 

Län

Andel vägar i
mycket dåligt skick (%)

Jämtlands län

21,8

Västernorrlands län

18,4

Gävleborgs län

16,7

Norrbottens län

15,1

Dalarnas län

14,2

Västra Götalands län

14,1

Västerbottens län

14

Hallands län

12,1

Stockholms län

11,9

Kalmar län

11,1

Kronobergs län

9,4

Skåne län

8,8

Blekinge län

8,2

Örebro län

8,1

Jönköpings län

7,2

Södermanlands län

6,4

Värmlands län

5,3

Gotlands län

4,8

Uppsala län

4

Västmanlands län

4

Östergötlands län

3,5

 

#vägunderhåll / #transportföretagen

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER