Foto:Lisa Thanner

Lönsamt för ingenjörer att byta jobb

Ingenjörernas löner i privat sektor steg 2022 snabbare än de gjort på tio år. Uppgången förklaras till stor del av att rekordmånga bytte jobb under förra året. Det visar Sveriges Ingenjörers nya lönestatistik.

Spaning

Medellönen för hela ingenjörsgruppen var under förra året 57 200 kronor, men varierar samtidigt mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer. Civilingenjörer tjänar i genomsnitt 59 400 kronor och högskoleingenjörer 50 700 kronor. Med chefer och företagsledare undantagna landar medellönen för alla på 52 400 kronor. Chefer och företagsledare hade förra året en genomsnittslön på 78 100 kronor.

– Ingenjörernas löneutveckling under fjolåret var den högsta på tio år. Det har varit lätt att byta jobb och företagen har varit beredda att betala bra för ingenjörernas höga kompetens, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

De individuella löneökningarna för ingenjörer i privat sektor var 2022 i genomsnitt 6,9 procent. Det är betydligt högre än de 5 procent som varit snittet under perioden 2013–2021. I den offentliga sektorn syns inte lika höga ökningar; där ligger de individuella löneökningarna på 3,9 procent, vilket är nära genomsnittet under samma period. Var fjärde ingenjör, 25 procent, i den privata sektorn bytte jobb externt eller internt i sitt företag förra året.

– Ett arbetsbyte ger oftast en högre löneökning jämfört med att stanna kvar på samma position, och är därför en av de viktigaste förklaringarna till att lönerna steg så snabbt under fjolåret, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Det har varit lätt att byta jobb och företagen har varit beredda att betala bra för ingenjörernas höga kompetens

Att byta jobb gör att lönen ökar snabbt i unga år. Även de erfarna ingenjörerna får lönepåslag som oftast ger individen mer än dubbelt så hög löneökning i procent än de som inte bytte arbete eller arbetsgivare

I de yngsta åldersgrupperna fick de som bytte jobb förra året individuella löneökningar på 15–16 procent, medan de som inte bytte landade mellan 7 och 9 procent i genomsnitt. En ingenjör i åldersgruppen 50–54 år som bytte jobb fick 2022 en genomsnittsökning på 8 procent medan de som stannade kvar på samma jobb fick knappt 4 procent.

– Arbetsmarknaden för ingenjörer är och har varit mycket god under året, och arbetslösheten ligger fortfarande under en procent, säger Camilla Frankelius.

#kompetensförsörjning / #ingenjörer / #karriär

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER