Foto: Martina från Pixabay

Mer kunskap om hållbarhet i yrkesutbildningarna

Ett initiativ från Svensk byggtjänst och YNIS, ett nätverk av yrkesnämnder inom samhällsbyggnadssektorn, vill åtgärda bristen på hållbarhetsundervisning i gymnasieskolans yrkesprogram. Mer än 265 yrkeslärare inom bygg- och anläggning, VVS och maskininstruktörer har utbildats i hållbarhet.

Spaning

svensk byggtjänst

Maria Hernroth, Svensk byggtjänst

– Skolorna får inte ta del av de senaste hållbarhetssatsningarna inom yrket vilket leder till att eleverna inte får ta del av kunskapen, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst och ansvarig för utbildningarna. Det handlar om skolornas begränsade budget, samverkan mellan skola och näringsliv men också konkret vägledning från huvudman och myndighet.

Hösten 2022 bjöd yrkesnämnderna in sina yrkeslärare till workshops med Svensk Byggtjänsts hållbarhetschef Maria Hernroth, som själv varit både lärare och skolledare på yrkesprogram i många år. Temat var grundläggande hållbarhetskompetens: Vad menar vi när vi pratar om hållbarhet? Vad innebär den ekologiska, den sociala och den ekonomiska aspekten och hur hänger de ihop?

– Gymnasieskolans elever på yrkesprogrammen vet att när de kommer ut i jobb är det i branscher med omfattande hållbarhetsutmaningar men hittills har hållbarhet bara funnits med i begränsad omfattning i utbildningarna, säger Ingemar Klaesson på Byggbranschens yrkesnämnd.

Utbildningssatsningen fortsätter under 2023 och tidigare under våren samlades ett 100-tal personer från hela landet för en konferens för skolledare som anordnas av bygg- och måleribranschernas yrkesnämnder för kompetensutveckling inom bland annat inkludering och hållbarhet.

– Vårt samarbete är lärorikt och gensvaret från lärarna mycket positivt, säger Maria Hernroth. Lärarna känner sig osäkra på hållbarhetsfrågorna och de upplever att de har för lite stöd och vägledning. De skulle gärna vilja lära sig mer om den sociala hållbarheten – inte minst om mänskliga rättigheter och de etiska frågorna. Lärarna är överens om att det är dessa frågor som eleverna är mest nyfikna på.


Fakta om YNIS (Yrkesnämnder i samverkan)

YNIS är ett nätverk av yrkesnämnder inom samhällsbyggarsektorn med syftet att bland annat utbyta erfarenheter mellan yrkesnämnderna och att diskutera samarbetsformer för att stärka synen på yrkesutbildningar och yrkesarbete. De yrkesnämnder som ingår i YNIS-nätverket representerar Bygg, VVS, El, Fastighet, Glas, Handel, Motor, Målar, Transport och Plåt-branscherna

#hållbarhet / #utbildning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER