Foto: Jean Martinell från Pixabay

Oro för uppsägningar i branschen

Konjunkturläget i samhällsbyggnad vacklar. Det rapporteras om varsel och konkurser. Hur tolkar branschens chefer läget? Branschföreningen Byggcheferna har låtit Novus fråga 3000 chefer om deras syn på byggkrisen.

Spaning

De tillfrågade cheferna finns inom bygg, anläggning, installation, fastighet och teknisk konsultverksamhet. Enligt svaren är de tre vanligast förekommande konsekvenserna av byggkrisen just nu:

  • Uppskjutna byggstarter – 50 procent av alla chefer
  • Osäkerhet om affären/byggprojektet blir av – 43 procent av alla chefer
  • Risk för uppsägningar – 42 procent av alla chefer

– Uppskjutna byggstarter slår hårt på företagen i sektorn. Det kan kosta en miljon kronor i löner per månad för ett enda projekt att medarbetarna ”sitter på lådan” det vill säga att byggprojektet inte kommer i gång, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Mest oro för uppsägningar finns det i bygg och anläggning. Här är hälften av cheferna oroliga för att medarbetare kan komma att sägas upp. Motsvarande siffra i de andra delbranscherna är 36 procent för Installation, 34 procent för Fastighet och 29 procent för Teknisk konsultverksamhet.

I bygg och anläggning anger 21 procent av cheferna att det finns planer på uppsägningar. Motsvarande siffra i de andra delbranscherna är 16 procent för Fastighet, 10 procent i Installation och åtta procent i teknisk konsultverksamhet.

Planer på uppsägningar är definitivt minst i Norrland där drygt sju av tio chefer svarar att sådana inte finns. I Sydsverige är planerade uppsägningar tvärtom vanligast; här svarar nästan var fjärde chef (24 procent) att det planeras. Osäkerheten är dock stor överlag i de olika delarna av landet och störst i Stockholm där nära var fjärde inte kan svara.

- Vår pulsmätning bland chefer pekar på att det just nu finns en stor oro för uppsägningar men att det ännu så länge inte avspeglas i lika hög grad i form av planer på att säga upp folk. Det tolkar jag som att det kommer att bli betydligt värre till hösten, säger Jeanet Corvinius, ordförande i branschföreningen Byggcheferna.

Om undersökningen

Undersökning genomförd av Novus i april – maj 2023 på uppdrag av branschföreningen Byggcheferna, en del av fackförbundet Ledarna.

3 225 svar från chefer i bygg, anläggning, fastighet, installation och teknisk konsultverksamhet.

Majoriteten (69 %) av de svarande jobbar inom bygg- och anläggning, asfalt och beläggningsarbete.

Svarsfrekvens 21,5 procent. 

Svaren fördelar sig regionalt:

  • Stockholm 25 %
  • Mellansverige 24 %
  • Småland och öarna 6 %
  • Sydsverige 18 %
  • Västsverige 21 %
  • Norrland 7 %

Om Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna med 18 000 medlemmar – chefer inom alla delar av samhällsbyggnad och på alla nivåer.

#branschfolk / #arbetsliv

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER