Foto: Darko Stojanovic från Pixabay

Över 35 000 arbetsolyckor 2022

Under 2022 anmälde 35 400 personer anmälde att de drabbats av arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro. Antalet är nu tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Spaning

Sammanlagt anmälde cirka 35 400 personer, drygt 20 300 män och 15 100 kvinnor, att de råkat ut för en arbetsolycka med sjukfrånvaro, under 2022. En fjärdedel av dem behövde vara sjukskrivna längre än 14 dagar. Unga män (16-24 år) anmäler flest arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta.

Många arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro inträffar när det händer något som avviker från det normala eller när man inte har följt de vanliga rutinerna. Bland män är det vanligast att förlora kontrollen över verktyg, maskiner och transportfordon. För kvinnorna dominerar olyckor på grund av fall och tunga eller besvärliga lyft av till exempel patienter. Hot och våld är också orsaken till många arbetsolyckor som anmäls av kvinnor. Vård och omsorg är även 2022 branschen med flest anmälda arbetssjukdomar.

Transport och magasinering är den bransch som har flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland både män och kvinnor, per 1 000 sysselsatta. Där ingår de som arbetar med transporter på till exempel väg eller järnväg samt gods- och posthantering.

De yrken som har flest anmälningar per 1 000 sysselsatta är dock process- och maskinmontörer och lagerassistenter (kvinnor) samt byggnadsträarbetare och inredningssnickare (män).

Under 2022 anmäldes cirka 16 600 arbetssjukdomar, en rejäl nedgång jämfört med 2021. Minskningen kan kopplas till pandemin då anmälningarna som rör smitta av covid-19 har gått ned mycket kraftigt.

Under förra året inträffade 40 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften, varav 31 män och 9 kvinnor. Ytterligare 9 personer som inte ingår i den svenska arbetskraften omkom i arbetsolyckor 2022.

Källa: Arbetsmiljöverket

#arbetsmiljö / #arbetsmiljöverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER