Foto: Pixabay

Omfördelar medel efter stormen Hans framfart

Ovädret Hans har påverkat många enskilda vägar. För att möta behovet meddelar Trafikverket att årets återstående medel, cirka 30 miljoner kronor omfördelas mellan länen för att kunna bistå de mest drabbade väghållarna.

Spaning

På Trafikverkets hemsida finns information till enskilda vägföreningar och deras möjlighet att ansöka om bidrag till särskilda driftåtgärder, något som är en del av Trafikverkets ordinarie verksamhet.

– Åtgärder för att vägen ska vara framkomlig kommer först. På grund av konsekvenserna av ovädret med till exempel sönderspolade vägar, kommer vi nu att prioritera dessa ansökningar, berättar Staffan Eriksson, enhetschef Enskilda vägar, Trafikverket.

– Beroende på vägkategori kan vi ge bidrag till mellan 40-70 procent av kostnaden för att återställa vägen. Ansökan görs på samma sätt som för särskilt driftsbidrag, förutom att åtgärden i akuta fall kan behöva utföras innan man fått beslut från Trafikverket. Dokumentera skadorna, ta bilder och kontakta Trafikverkets utredare, säger Staffan.

Mer om särskilt driftbidrag

  • Enskilda väghållare kan ansöka om särskilt driftbidrag året ut.
  • För att kunna ansöka ska den enskilda vägen sedan tidigare vara berättigad till driftbidrag.
  • Om behovet är större än de medel Trafikverket har att fördela, överförs ansökan till 2024 års bidragshantering. Ingen ny ansökan behöver i så fall skickas in.
  • Trafikverket kommer att betala ut bidrag så långt pengarna räcker och för de vägar som påverkats mest av vattnet.

Källa: Trafikverket

#Trafikverket / #vägunderhåll /

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER