Foto: Johan Eklund/MSB

Sommarens översvämningar utreds

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas. Länsstyrelserna i Dalarnas, Hallands, Jämtlands och Örebro län har därför fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

Spaning

Beslutet baseras på EU:s översvämningsdirektiv från 2007 som genomförs i Sverige genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Syftet med direktivet är att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa och skydda miljön, vårt kulturarv samt ekonomisk verksamhet.

­– När samhället påverkas av översvämningar är det viktigt att kunna dra lärdomar för planering av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap. MSB arbetar nu med översyn av områden med betydande översvämningsrisk inom ramen för EUs översvämningsdirektiv. Länsstyrelsernas utredningar kommer utgöra ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet att minska konsekvenserna av översvämningar säger Maria Dåverhög som arbetar med naturolyckor på MSB.

Förordningen innebär också en skyldighet för medlemsländerna att hämta erfarenheter från inträffade händelser och rapportera in information om konsekvenser när större översvämningar inträffar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU. Insamlad information ska både öka möjligheterna att uppdatera den nationella riskbilden samt underlätta jämförelser mellan nationer inom EU.

Fakta om översvämningsdirekivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. I samband med detta antog EU ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Källa: MSB

#klimat / #översvämning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER