Foto: Thomas Adolfsen/Johnér

Piteå kommun anpassar vägnätet för långa fordonståg

Samhällsbyggnadsnämnden i Piteå kommun har beslutat om nya trafikföreskrifter som möjliggör ett kommunalt vägnät för fordon upp till 34,5 meter långa. Detta är ett led i att tillgodose näringslivets behov och önskemål om ett effektiv och konkurrenskraftigt transportsystem.

Spaning

Regeringen har gett ett direktiv till Trafikverket och Transportstyrelsen att se över möjligheten att tillåta längre fordonståg, det vill säga lastbilskombinationer av olika slag, på det svenska vägnätet. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att kapacitetsstarka transporter på väg kan nå sina destinationer och därmed bidra till effektiva och hållbara transportflöden. För att möjliggöra längre fordonståg har Transportstyrelsen uppdaterat Trafikförordningen, men myndigheten behöver också utreda specifika fordonskrav som kommer att gälla för att tillåta ett fordon med längd upp till 34,5 meter. Trafikverket och kommunerna som berörs har som mål att den 1 december 2023 kunna upplåta ett vägnät för fordonståg upp till 34,5 meter.

Trafikverket har arbetat fram ett första vägnät för fordonståg på upp till 34,5 meter, vilket för norra Sverige handlar om E4. I ett andra steg var uppdraget att utvidga vägnätet både statligt och kommunalt som möjliggör att dessa fordonståg kan angöra en målpunkt. Målpunkterna kan vara olika men i ett första steg har Piteå kommun valt hamnar, godsterminaler, större industriområden och fabriker inkl. tillhörande sågverk.

– Piteå kommun möjliggör längre fordonståg som kan transportera mer gods med färre tunga fordon på vägarna. Det underlättar för transporter till industrierna och andra målpunkter samtidigt som det ökar transporteffektiviteten och minskar godstransporternas klimatpåverkan, säger Magnus Nyström (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande från Piteå kommun.

#Infrastruktur / #vägnät / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER