Foto: Pixabay

Satsning på ingenjörer och batteriforskning i budgetpropositionen

Regeringen satsar på en permanent utbyggnad av Lunds universitets civilingenjörs- och basårsutbildningar samt på en strategisk forskningssatsning på batterier som lärosätet delar med Chalmers och Uppsala universitet. Satsningen innebär ett extra tillskott till Lunds universitet på 47,8 miljoner kronor i årets budgetproposition.

Spaning

– Den gröna omställningen inom svensk industri kräver världsledande forskning, en ny generation av specialiserade ingenjörer, och en kontinuerlig kompetensutveckling inom områden som batteriteknik och kraftelektronik. Vi förser redan idag industrin med forskning och kompetens inom dessa områden men efterfrågan bedöms öka och satsningen är därför välkomnad, säger Annika Olsson, rektor för LTH, Lund Tekniska Högskola i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår en riktad satsning för att utöka civilingenjörsutbildningarna. Under 2024 föreslås drygt 16 miljoner kronor fördelas till Lunds universitet för att permanent bygga ut civilingenjörsutbildningarna och för utbildning på avancerad nivå. När satsningen är fullt utbyggd 2029 beräknas cirka 50 miljoner kronor fördelas till universitetet.

För att fler ska kunna utbilda sig till ingenjörer byggs även basårsutbildningen ut. För detta ändamål föreslås cirka 8 miljoner kronor tilldelas Lunds universitet 2024 och cirka 18 miljoner kronor beräknas från och med 2025.

För att stärka kvaliteten inom ingenjörsutbildningarna föreslår regeringen också en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik. För Lunds universitet kommer det att innebära ett tillskott på cirka 8,8 miljoner kronor 2024, 17,6 miljoner kronor 2025 och 26,9 miljoner kronor från och med 2026.
Stärkt batteriforskning

Regeringen föreslår också en strategisk forskningssatsning på batterier. Transportsektorn världen över ställer just nu om till fossilfri drift och elektrifiering är den strategi som dominerar. Det har lett till en allt större efterfrågan på forskning och kompetens inom batteriutveckling. Andra länder ligger långt före Sverige och länder som USA, Sydkorea och Tyskland storsatsar på batteriforskning.

Chalmers, Lunds universitet och Uppsala universitet beslutade därför 2022 att samarbeta tätare inom forskning, forskningsinfrastruktur och utbildning genom plattformen COMPEL (Competitiveness for the electrification of the transport system) för att erbjuda svensk industri kompetens och världsledande forskning inom batteriteknik och kraftelektronik.

Det är denna satsning som regeringen nu möter genom att de tre lärosätena föreslås tilldelas totalt 45 miljoner kronor i höjda forskningsanslag från och med 2025.

För Lunds universitets del handlar det om 15 miljoner kronor för att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom elektrifiering och batteriteknik.

– Det råder stor internationell konkurrens om högutbildad kompetens för att genomföra grön och digital omställning i Sverige och i världen. Samarbete för forskning och utbildning inom elektrifiering och batteriteknik är något som Lunds universitet, Uppsala och Chalmers har drivit gemensamt med industrin och detta samarbete kan utvecklas ännu mer nu med regeringens satsning, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet.

#ingenjör / #utbildning / #karriär

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER